Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

ZEBRANIE WIEJSKIE - 16.07.2018.

 

W   ZEBRANIU uczestniczyły:

  WÓJT GMINY  KŁODAWA  PANI  ANNA   MOŁODCIAK

i  kierownik  REFERATU Pni  BOŻENA  POPOWSKA.                                                                    

Głównym celem wczorajszego  ZEBRANIA  WIEJSKIEGO   w  Różankach  były ustalenia  dotyczące

                  liczby  PUNKTÓW   SPRZEDAŻY   ALKOHOLU  w naszej miejscowości.

Nowa  USTAWA  wymaga,  by Zebranie  Wiejskie  a więc  MIESZKAŃCY  każdej  miejscowości wyrazili swoją 

                                          OPINIĘ

       na powyższy temat.  Dopiero  po uzyskaniu  takiego  dokumentu,  Rada   Gminy  może podjąć  

                                                STOSOWNĄ  UCHWAŁĘ.

W tym tygodniu odbywają się  zebrania wiejskie we wszystkich  sołectwach  Gminy Kłodawa.    

    Nasze   ZEBRANIE  WIEJSKIE  przyjęło  projekt   mówiący, iż w Różankach

                    maksymalnie mogą

istnieć  cztery  punkty  sprzedaży  alkoholu:  dwa w istniejących  już sklepach  i  przyszłościowo  w nowych ewentualnych  placówkach np. w barze itp.

    INNE   TEMATY  OMAWIANE  NA  WCZORAJSZYM  ZEBRANIU:

*   remont   ULICY   LEŚNEJ,

*   montaż lamp  oświetleniowych na  ULICACH  KASZTANOWEJ  I   DĘBOWEJ  BOCZNEJ,

*   wykonanie  prawidłowego pasa drogowego  na  WIŚNIOWEJ  BOCZNEJ,

*   wydzierżawienie  stawku na OSIEDLU  PARKOWYM,

*   koszenie traw na poboczach dróg i podlewanie gazonów.

 P. Bożena  Adamczak  PODZIĘKOWAŁA  PANI  WÓJT

  ZA  BARDZO  SPRAWNĄ  AKCJĘ  USUNIĘCIA  ZAGROŻENIA  na ulicy BRZOZOWEJ.

                                                                                                                         B.A.

 

 

 

 

Pogoda