Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

ZEBRANIE WIEJSKIE SOŁECTWA RÓŻANKI - 05.03.2018

 

W dniu wczorajszym. t.j. 05.03.2018 roku odbyło się ZEBRANIE  WIEJSKIE  SOŁECTWA  RÓŻANKI.

Program  ZEBRANIA ( główne  punkty):

*  INWESTYCJE   w  Różankach w roku 2018,

*  sprawozdanie  z  wykonania  BUDŻETU  Rady Sołeckiej w roku 2017,

*  propozycje podziału  środków budżetowych RADY  SOŁECKIEJ w roku 2018,

*  dyskusja,

*  wolne  głosy i wnioski.

Goście  ZEBRANIA:

Wójt  Gminy Kłodawa - Pani  Anna  Mołodciak,

Zastępca  Wójta -  Pan  Andrzej  Kwiatkowski,

Kierownik  Referatu  Inwestycji  - Pan Jerzy  Jesis,

Kierownik  Referatu  Drogownictwa  - Pani  Agnieszka  Szurgot.

Zebranie  poprowadziła  Sołtys Wsi Różanki - Pani  Agata  Jackowska.

Obecni byli wszyscy Radni  Wsi Różanki.

Nasi Mieszkańcy: 

z ulicy KASZTANOWEJ - 3 OSOBY,

z ulicy  SREBRNEJ - 4 OSOBY,

z ulicy   NIEPODLEGŁOŚCI - 5 OSÓB ,

z ulicy  PÓŁNOCNEJ - 1  OSOBA,

z ulicy  WIŚNIOWEJ - 1  OSOBA,

z ulicy  PIASKOWEJ - 1 OSOBA,

z ulicy OGRODOWEJ - 1 OSOBA,

z ulicy ZIELONEJ - 2 OSOBY.

            Propozycje  INWESTYCJI  w  Różankach w roku 2018:

* Położenie  NAKŁADEK   ASFALTOWYCH  na ulicach:  

     MYŚLIWSKIEJ  i   PÓŁNOCNEJ,

*  dokończenie   nakładki  ASFALTOWEJ   na ulicy   FOLWARCZNEJ,

* I etap  remontu   ulicy   LEŚNEJ,

* remont  ulicy   KASZTANOWEJ   w ramach   INICJATYWY   SPOŁECZNEJ   i   po analizie kosztów  związanych z  remontem,

*  wykonanie  CHODNIKA  przy  ulicy  NIEPODLEGŁOŚCI od   Ośrodka  Zdrowia  do skrzyżowania z Niepodległości - boczną przy posesji P.P. Mrozów,

*  wykonanie nowych punktów  świetlnych (  pracownicy U. Gminy sprawdzą, które  miejsca  w Różankach muszą zostać  oświetlone;   będzie to kontrola  w  porze  wieczorowej),

*  zamontowanie   SIŁOWNI   ZEWNĘTRZNEJ  ( na placu   obok Remizy   Strażackiej),

*   wykonanie mini placu  ZABAW   na skwerze  przy ulicy  Niepodległości,

*  wykonanie  parkingu  samochodowego  - j.w.

*  dalszy  remont   mieszkania   SOCJALNEGO  przy  ul.  Gorzowskiej.

SPRAWOZDANIE  Z WYKONANIA  BUDŻETU RADY  SOŁECKIEJ w roku 2017   oraz propozycje   WYDATKÓW  BUDŻETOWYCH  RADY   SOŁECKIEJ  w roku 2018   zostały  JEDNOGŁOŚNIE  PRZYJĘTE.

Podczas  dyskusji poruszone  zostały  tematy:

* remont  ulicy  KASZTANOWEJ,

* inwestycje  w ramach inicjatywy społecznej mieszkańców,

* remont  ulicy Srebrnej - perspektywy,

* brak zgody GDDK i A na lokalizację sklepu spożywczego w Różankach,

* oświetlenie przy drogach we wsi,

* potrzeba uporządkowania  pobocza przy drodze Różanki - Wojcieszyce.

 

 

     

 

Pogoda