Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

DOŻYNKI SOŁECKIE 2016 - ZAPROSZENIE

 

                                                                                                   "Ile  to  pracy  i  modlitwy

                                                                                                      w uprawę  roli  włożyć trzeba,

                                                                                                      by mieć na stole, na  białym  obrusie,

                                                                                                      świeży  bochen  chleba".

 

                                                ZAPROSZENIE

                        SOŁTYS  i   RADA   SOŁECKA   w   RÓŻANKACH

                        mają   zaszczyt   zaprosić

                        SZANOWNYCH     PAŃSTWA    ROLNIKÓW

                                                na

                              DOŻYNKI     SOŁECKIE,

które odbędą  się  24  września 2016  roku.

Uroczystość   rozpocznie  się   MSZĄ   św.

o godz. 18.00 w  kościele   w   Różankach.

Po Mszy św. kolacja w  Sali  Wiejskiej  i   dalsze   świętowanie.

 

                                                         Prosimy  o potwierdzenie obecności do dnia 15 września 2016 roku

                                                         telefonicznie 604 900 448  lub  osobiście  u  sołtysa.

 

Pogoda