Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

SPOTKANIE w Zakładzie Komunalnym

   

 Do chwili obecnej nie został rozwiązany problem  BIEŻĄCEGO  UTRZYMANIA  ROWÓW  MELIORACYJNYCH  w  naszej wsi.  Wszyscy pamiętamy, że rowy  zostały  odbudowane  przed  dwoma  laty dzięki wielkiej  determinacji  STOWARZYSZENIA  "NASZE   RÓŻANKI" i  pomocy  URZĘDU  GMINY  w KŁODAWIE oraz NADLEŚNICTWA  KŁODAWA.  

ROWY szybko zarastają! Trzeba je regularnie konserwować, przynajmniej jeden raz w roku wykosić szybko rosnącą trawę i wykarczować  odrastające krzewy.  Co dwa lata - pogłębić ( usunąć  muł).

Stowarzyszenie NASZE  RÓŻANKI wykonało ZADANIE - PONAD SZEŚĆ KM  ROWÓW POWRÓCIŁO  DO  FUNKCJONOWANIA. UDROŻNIONO  TAKŻE  PRZEPUSTY  POD  DROGAMI.

NA OSTATNIM  ZEBRANIU  WALNYM   STOWARZYSZENIE " PRZEKAZAŁO"   ROWY  SOŁTYSOWI  I  RADZIE  SOŁECKIEJ  WSI  RÓŻANKI. 

STĄD  NASZE  USILNE  POSZUKIWANIA  WYKONAWCY   UTRZYMANIA   ROWÓW  W  NALEŻYTYM  STANIE. 

TEMAT  ROWÓW  JEST   OMAWIANY  NA KAŻDYM  POSIEDZENIU  RADY  SOŁECKIEJ  I   KOMISJI  KOMUNALNEJ   RADY   GMINY   KŁODAWA.

JEST  NADZIEJA, IŻ  BIEŻĄCĄ   KONSERWACJĄ   ZAJMIE   SIĘ   NASZ  ZAKŁAD   KOMUNALNY.  DZISIEJSZE   SPOTKANIE  POŚWIĘCONE   BYŁO TEMU    NIEZWYKLE  WAŻNEMU  I  POTRZEBNEMU  NAM  WSZYSTKIM    ZAGADNIENIU.

W spotkaniu  uczestniczyli: Sołtys Pani Agata Jackowska, Kierownik Zakładu Komunalnego Pani Agnieszka Szurgot - Miłosz oraz członek Rady Sołeckiej Pani Bożena Adamczak.

Następne  spotkanie w przyszłym  tygodniu.

                                                                                        B.A.

 

KIEROWNIK   ZAKŁADU  KOMUNALNEGO  PANI  AGNIESZKA   SZURGOT -  MIŁOSZ

 

 

 

Pogoda