Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

Wnioski do budżetu Gminy Kłodawa przedstawione na Zebraniu Wiejskim 14.09.2016 r.

 

W Różankach  należy  wykonać:

* nakładki asfaltowe na  ulicach:

ZIELONEJ,  BRZOZOWEJ,  MYŚLIWSKIEJ,  LEŚNEJ,

*oświetlenie   na ZIELONEJ  przy  posesji nr 19   i BRZOZOWEJ  nr 6,

* nakładkę   asfaltową  i  odwodnienie  ul. KASZTANOWEJ,

* naprawić  nawierzchnię, odwodnić, zamontować SPOWALNIACZE   JAZDY  na ulicy  LIPOWEJ w części  gminnej,

* zbudować  CHODNIK przy  ulicy  LIPOWEJ,

* NAPRAWIĆ CHODNIKI  na przystankach, na SZKOLNEJ i NIEPODLEGŁOŚCI,

* ZBUDOWAĆ  CHODNIKI NA CAŁEJ  NIEPODLEGŁOŚCI, położyć nakładki asfaltowe na bocznych częściach

NIEPODLEGŁOŚCI,

* remont   ogrodzenia przy Zespole  Szkół  w  Różankach,

* parking przy sali  wiejskiej,

*siłownię zewnętrzną,

* bieżącą KONSERWACJĘ   ROWÓW  I  PRZEPUSTÓW  POD  DROGAMI, wyczyścić  STAWY,

* NAKŁADKĘ  ASFALTOWĄ  NA DRODZE  POWIATOWEJ  RÓŻANKI - WOJCIESZYCE,

*  naprawę nawierzchni  drogi powiatowej  RÓŻANKI -  JANCZEWO,

* DOKOŃCZYĆ BUDOWĘ  ŚCIEŻKI  ROWEROWEJ  przy K -22,

* doposażyć place  zabaw,

*naprawę nawierzchni ulic  na  Os. Parkowym,

*  nowe punkty świetlne przy  WIŚNIOWEJ,   LIPOWEJ,  LEŚNEJ  I  SOSNOWEJ,

* wyrównać  i  utwardzić ul. SREBRNĄ,

* wyrównać  i  utwardzić wjazd na ul. FOLWARCZNĄ,

*  CHODNIK przy brukowanej części  WIŚNIOWEJ,

*przyciąć  gałęzie  drzew przy drogach,

* wymienić  DREWNIANE  SŁUPY  ENERGETYCZNE NA ULICY  WIŚNIOWEJ PRZY  BOISKU  SPORTOWYM,

*  PLAC  ZABAW dla  dzieci  przy  świetlicy   wiejskiej,

* nasadzić  krzewy przy boisku sportowym od strony  ulicy  KWIATOWEJ,

*  chodnik  przy  ul.OGRODOWEJ ( lub  postawić znak " strefa  zamieszkania" i ograniczenie do 20 km/ h;

   na skrzyżowaniu z ul. Niepodległości ustawić  lustro  ułatwiające  wyjazd),

* utwardzić alejki  na cmentarzu,

*  ogrodzenie  stawku na OSIEDLU  PARKOWYM

* zabezpieczyć  środki na utrzymanie porządku i czystości na skwerach, klombach, przy ulicach.

WNIOSKI     DO   BUDŻETU   RADY  GMINY  KŁODAWA  ZOSTAŁY   ZAAKCEPTOWANE   PRZEZ  ZEBRANIE   WIEJSKIE  W  DNIU   14.09.2016 ROKU.

 

 

Pogoda