Z prac Rady Sołeckiej

NASZYM PANIOM 80+ z OKAZJI DNIA KOBIET

 

  Z okazji  ŚWIĘTA  KOBIET  - przedstawiciele  Rady Sołeckiej odwiedzili Panie, które nie mogły przybyć na spotkanie w świetlicy wiejskiej w dniu 05.03.17 roku. Starsze Panie były bardzo wzruszone i wdzięczne - za odwiedziny, chwilę rozmowy, drobny upominek i kwiatek.

       Odwiedziny Pań 80+ to tradycja wprowadzona przez KLUB  SENIORA  w Różankach przed 10 laty. Obecnie działania te wspomaga Rada Sołecka.
      WSZYSTKIM  NASZYM  KOCHANYM,  DOSTOJNYM  MIESZKANKOM  ŻYCZYMY   DOBREGO   ZDROWIA   I    BARDZO  DŁUGICH  I  PIĘKNYCH   LAT!!!

      W świetlicy  wiejskiej  specjalne  życzenia  odebrały:

Pani   ANASTAZJA  TOPOROWSKA,

Pani   MARIA   BOŻEK,

Pani   MARIA  RYDZAJ,

Pani   IRENA   WIECZOREK,

MAMA  PANI   TERENI  OLSZEWSKIEJ

PANI  CECYLIA  REJCH z domu  KŁOSOWSKA

PANI  JADWIGA  SOKOŁOWSKA

PANI  PELAGIA  MOTYK

PANI   BARBARA  RZĄDKOWSKA- NAJSTARSZA  MIESZKANKA  RÓŻANEK  I   GMINY  KŁODAWA

PANI  MARIA  WARDZIAK

Pogoda