Z prac Rady Sołeckiej

DOŻYNKI SOŁECKIE - RÓŻANKI 2017

 

 Tegoroczne SOŁECKIE  ŚWIĘTO  PLONÓW odbyło się  wczoraj, 09. wrzreśnia 2017 roku. Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. DZIĘKCZYNNĄ , którą  celebrował Proboszcz Parafii  Różanki ks.  DARIUSZ  CHMIST.

W trakcie DOŻYNKOWEGO  NABOŻEŃSTWA poświęcone zostały płody  ZIEMI:  CHLEB , ziarna  zbóż, warzywa i owoce oraz  kwiaty.

DARY  OŁTARZA  składali nasi ROLNICY:

   CHLEB z tegorocznego  ziarna - P. PAWEŁ  CHOWAŃSKI,

   ZIARNO na przyszłoroczne  siewy - P.  ZDZISŁAW  KRAWCZYKOWSKI,

   WARZYWA, OWOCE, KWIATY - P. ANNA  HERMAN.

            Komentarz do DARÓW przygotowała sołtys P. Agata Jackowska, która także zaśpiewała PSALM

oraz przedstawiła MODLITWĘ  WIERNYCH.

Okolicznościowe  CZYTANIA  Z  PISMA  ŚWIĘTEGO  zaprezentowały  Radne z Różanek.

         Po Mszy św. DOŻYNKOWY  KOROWÓD  udał się  do  sali wiejskiej, gdzie ROLNICY, GOŚCIE i SPONSORZY  zasiedli do suto  zastawionych stołów biesiadnych.

                                        RADA SOŁECKA  naszej WSI 

                                 SERDECZNIE  DZIĘKUJE  RÓŻANKOWSKIM  ROLNIKOM 

           ZA ICH   WIELKI  TRUD ZWIĄZANY  Z  TEGOROCZNYMI  ZBIORAMI PŁODÓW  ZIEMI.

     ŻYCZYMY  PAŃSTWU  DOBREGO  ZDROWIA  I   SIŁ  DO  DALSZEJ   PRACY  NA  ROLI.

   

 

 

 

Pogoda