Z prac Rady Sołeckiej

NADZWYCZJNE POSIEDZENIE RADY SOŁECKIEJ w Różankach - 24.01.2017.

 

  W miniony wtorek (24.01.2017 r.) na nadzwyczajnym posiedzeniu spotkała się nasza Rada Sołecka. Główny temat:

                                PLANY  BUDOWY  ELEKTROCIEPŁOWNI na BIOGAZ  w Różankach. 

       W spotkaniu uczestniczyli : Sołtys i  członkowie Rady Sołeckiej Wsi Różanki, Radni,   zarząd stowarzyszenia" NASZE RÓŻANKI" w Różankach oraz inni mieszkańcy naszej miejscowości.

  Wszyscy  obecni wypowiedzieli się na temat zagrożeń, jakie pojawią się w przypadku realizacji planów prowadzących do budowy elektrociepłowni zasilanej biogazem.

   Sołtys Pani Agata Jackowska zaprezentowała OPINIĘ "SANEPIDU " w Gorzowie Wlkp, w której opisane  są  zdecydowanie NEGATYWNE   oddziaływania   elektrociepłowni  z wykorzystaniem  biogazu na najbliższe środowisko.

    Viceprezes  Stowarzyszenia NASZE  RÓŻANKI, kol. Sławomir  RADECKI powiedział o problemach z jakimi borykają się mieszkańcy  innej miejscowości, w której  zrealizowano podobną inwestycję.

     Radni z Różanek poinformowali, że zostali zaproszeni przez Panią Sołtys Zofię Kłos - Gryskę  na posiedzenie Rady Sołeckiej Różanek - Szklarni, które odbyło się w dniu  23.01.2017 r. Zebrani bardzo obawiają się ODORU, HAŁASU, SPADKU WARTOŚCI SWOICH  NIERUCHOMOŚCI, ZWIĘKSZONEJ POPULACJI GRYZONI itp. w związku z planowaną budową.

   Obecni   na naszym  posiedzeniu  zadecydowali, że zarówno Rada Sołecka jak i Stowarzyszenie "Nasze Różanki" wystosują  pisemne

                  PROTESTY  PRZECIWKO PLANOM  BUDOWY  ELEKTROCIEPŁOWNI NA  BIOGAZ  w Różankach.

       Pisma  powinny  być złożone w Urzędzie  Gminy w Kłodawie do dnia 30.01.2017 r.

Będą zbierane także  podpisy mieszkańców Różanek, którzy sprzeciwiają się opisanej wyżej inwestycji. Listy te dołączone zostaną do PROTESTÓW i złożone  w U. Gminy.

  Zwołane zostanie ZEBRANIE  WIEJSKIE  naszych mieszkańców z udziałem urzędników Gminy Kłodawa.

      Nadzwyczajne  posiedzenie Rady Sołeckiej  odbyło się z inicjatywy  P. Bożeny  Adamczak.

                                                                                                                                                                 B.A.

 

   

Pogoda