Z prac Rady Sołeckiej

Rada Sołecka- 29.02.2016

 

Wczoraj, 29.02.2016 roku, obradowała Rada Sołecka naszej wsi.

Obecni na posiedzeniu:

* sołtys - P. Agata Jackowska,

* członkowie: - P.P. Donata Grzegocka,  Ryszard Popiel i Bożena Adamczak ( na ośmioro członków Rady),

* Radny Rady Gminy Kłodawa- P. Benedykt Piotrowski.

Ustalenia i wnioski:

1) złożyć życzenia i wręczyć upominki Paniom 80+ ( z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet),

2) wesprzeć organizację uroczystego spotkania dla Mieszkanek Różanek z okazji DNIA  KOBIET

    - 06 marca 2016 roku ,

3) przejąć od Stowarzyszenia" Nasze Różanki"w Różankach obowiązki związane z właściwym  utrzymaniem rowów melioracyjnych  oraz przepustów pod drogami w naszej wsi,

4) zorganizować zebranie wiejskie - kwiecień - 2016,

5) dofinansować wycieczkę dzieciom ze świetlicy wiejskiej w Różankach,

6) zgłosić w Komendzie Straży Gminnej w Kłodawie konieczność uporządkowania prywatnego  terenu ( pomiędzy posesjami P.P. Toporowskich i Potockich),

7) dokończyć prace związane z odwodnieniem  ulicy Lipowej w części gminnej ( wniosek do Referatu Drogownictwa); rowki z wodą trzeba zabezpieczyć.

      Od 1.marca 2016 rozpoczną się prace związane z wiosennym  porządkowaniem Różanek - będą pracować pracownicy interwencyjni.

                                                                                                         B.A.

 

 

 

Pogoda