Z prac Rady Sołeckiej

Rada Sołecka z udziałem AKTYWISTÓW

 

"Tłusty Czwartek" - 04.02.2016 r -  bardzo pracowite, robocze spotkanie sołtysa i członków rady sołeckiej z przedstawicielami aktywnych grup różankowskich.

Zaproszenie  Sołtys   Agaty Jackowskiej i Rady Sołeckiej Wsi Różanki przyjęli:

* Przewodniczący Rady Parafialnej -  Pan Andrzej Dera,

* Prezes OSP                                     -  Pan Janusz Korpik,

*Prezes WKS "Róża"                         - Pan Wiesław Motyk,

*Przewodnicząca' Caritas'                - Pani Bożena Płotnicka z mężem Panem Bogusławem Płotnickim,

*Viceprezes Koła Łow. "Wilk"           - Pan Sławomir Radecki,

* Leśniczy Nadl. Kłodawa                  -  Pan Grzegorz Helak,

*Liderka RÓŻY  KWIAT                      - Pani Renata Lassak,

*Klub Trochę Starszej Młodz.           - Pani Elżbieta Radecka,

* STOWARZYSZENIE Nasze Różanki - P.P. Bożena Adamczak, Andrzej Dera, Ryszard Popiel.

Rada Sołecka Wsi  - Ryszard Popiel i Bożena Adamczak.

SPOTKANIE MIAŁO NA CELU WYPRACOWANIE  WSPÓLNYCH  METOD DZIAŁANIA WSZYSTKICH AKTYWNYCH GRUP PRACUJĄCYCH  DLA DOBRA NASZEJ WSI

          Zaplanowane zostały wspólne przedsięwzięcia, które będą realizowane w bieżącym roku:

    CZYN  SPOŁECZNY  -  SPRZĄTANIE  RÓŻANEK,

    UPORZĄDKOWANIE  LASKU  DĘBOWEGO,

    SPOTKANIE  Z  MŁODZIEŻĄ - WARSZTATY  I   OGNISKO,

    ZAPROŚ  SĄSIADA  -  FESTYN,

    ZAWODY  STRZELECKIE  O  PUCHAR  WÓJTA -  ZAPROSZENIE  KOŁA  ŁOWIECKIEGO  NA  OGNISKO,

    ZAWODY  STRAŻACKIE -  ZAPROSZENIE  OSP  DO  KIBICOWANIA,

   " NA  SWOJSKĄ  NUTĘ"  -  ZAPROSZENIE   "RÓŻY  KWIAT" DO  UDZIAŁU W SPOTKANIU,

     ŚWIĘTO  SENIORA  - ZAPROSZENIE NA UROCZYSTE  SPOTKANIE,

     DOŻYNKI  SOŁECKIE -  ZAPROSZENIE  ROLNIKÓW NA WIEJSKIE  ŚWIĘTO  PLONÓW,

     SPOTKANIE OPŁATKOWE - WIGILIA  WIEJSKA,

     ZABAWA  SYLWESTROWA.

   

 

 

Pogoda