Z prac Rady Sołeckiej

Rada Sołecka - 22.11.2016 r.

 

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Sołecka Wsi Różanki rozważyła bieżące zagadnienia dotyczące naszej miejscowości.

   1.  ORGANIZACJA   " MIKOŁAJEK  DLA  DZIECI"

                                 ŚWIĘTY  MIKOŁAJ  PRZYJEDZIE  DO  RÓŻANEK   W DNIU  04  GRUDNIA  2016 roku.

                Paczki otrzymają  grzeczne dzieci w wieku od dwóch do dziesięciu lat.

                                    Zapraszamy  DZIECI  na Mszę św. w niedzielę, czwartego grudnia b.r. o godz. 11.45.

 2.  BAL  SYLWESTROWY - 2016

      Głównym  organizatorem balu jest   STOWARZYSZENIE " SZKOLNA  RODZINA".

       WSTĘP  dla  dwóch osób  wynosi  150, 00 zł.

Muzyka mechaniczna, gorące i zimne posiłki, napoje we własnym zakresie.

3.  OBELISK  " PAMIĘCI  OSADNIKÓW I BUDOWNICZYM  POWOJENNYCH  RÓŻANEK"

       Na placu  przed świetlicą wiejską zbudowany  zostanie  OBELISK upamiętniający pierwszych

                                      OSADNIKÓW I  BUDOWNICZYCH naszej MAŁEJ  OJCZYZNY.

     Będzie to wspólne dzieło RADY  SOŁECKIEJ,  RADY  PARAFIALNEJ I  WSZYSTKICH  CHĘTNYCH  MIESZKAŃCÓW  RÓŻANEK.

Patronat  honorowy :  WÓJT  GMINY  KŁODAWA i  PROBOSZCZ  PARAFII  RÓŻANKI.

     PRAGNIEMY  OCALIĆ  OD  ZAPOMNIENIA  POWOJENNĄ  HISTORIĘ  NASZEJ  MIEJSCOWOŚCI.

 PONADTO:

        4. Rada Sołecka zakupi  drugą  lodówkę - do kuchni przy świetlicy wiejskiej.

        5. W ramach  gwarancji  pod koniec  stycznia 2017 roku  zostanie  odmalowana  duża sala  w świetlicy  wiejskiej.

        6.  SPOTKANIE   NOWOROCZNE   NASZYCH  MIESZKAŃCÓW   odbędzie się  w styczniu 2017 roku ( przybliżony  termin 15.01.2017 r.)

                                       

                                     

        

 

 

       

Pogoda