Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

WNIOSKI do realizacji w roku bieżącym zgłoszone przez RADĘ SOŁECKĄ Wsi Różanki

 

Pierwsze w tym roku SPOTKANIE  RADY  SOŁECKIEJ WSI  RÓŻANKI zaowocowało wieloma konstruktywnymi wnioskami zgłoszonymi przez CZŁONKÓW  RADY.   Dotyczą  one podniesienia komfortu życia  i bezpieczeństwa naszych mieszkańców oraz  estetyki  wsi.

Przykłady :

   Pani Barbara Wojciechowska zgłosiła  wnioski dotyczące

  * zabezpieczenia  ogrodzeniem rowu melioracyjnego przy ulicy Dębowej za Kapliczką. Rów jest dość głęboki, jest w nim wysoki poziom wód i dlatego stwarza niebezpieczeństwo szczególnie dla dzieci,

  * uprzątnięcia starych roślin z gazonów,

  *  wykonania ciekawszej i  bardziej widocznej  we wsi dekoracji  Bożonarodzeniowej,

  * aktywne włączenie Rady Sołeckiej w działania WOŚP.   

Pani Krystyna  Stasiak zawnioskowała o ustawienie  tablicy informacyjnej i gazonu przy ulicy Kasztanowej.

Pan  Leszek  Nurski  zawnioskował o podcięcie gałęzi drzew przy drodze gruntowej w Wojcieszycach, gdyż rolnicy mają problemy z dojazdem maszynami rolniczymi do swoich gruntów.

Wszyscy członkowie Rady Sołeckiej zgłosili wnioski dotyczące potrzeby budowy ciągu pieszo - rowerowego  przy drodze powiatowej  na odcinku Różanki - Wojcieszyce.

  Sołtys  i Radni poprosili Urząd Gminy w Kłodawie o realizację zaproponowanych  WNIOSKÓW.   Reakcja była bardzo szybka;

    *  jest już TABLICA  INFORMACYJNA przy Kasztanowej,

     * w całej wsi są uprzątnięte gazony , nasadzono w nich piękne bratki,

    * argumenty mówiące o potrzebie budowy ciągu pieszo - rowerowego przy drodze 1404F przekazane zostały Wojewodzie Lubuskiemu.

     Pozostałe WNIOSKI będą zrealizowane w najbliższym czasie.

                                                                                                                          B.A.

   

 CDN

                                                               

 

 

 

 

Pogoda