Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

RADA SOŁECKA w NOWYM 2021 roku

 

Pierwsze posiedzenie   RADY  SOŁECKIEJ  WSI   RÓŻANKI,  w trudnym 2021 roku,

                                      odbyło się 24. lutego bieżącego roku.

       Spotkanie poprowadził Sołtys, P. Sławomir Radecki.

      Udział w obradach wzięło siedmioro członków Rady:

  P.P.  K.Stasiak, B.Szawiel, B.Wojciechowska, S. Głąb, W.Motyk, Z. Mydłowski, L.Nurski

oraz  dwoje Radnych: B.Adamczak i B. Piotrowski.

   W bogatym porządku posiedzenia była m.in. informacja  o zadaniach, które będą wykonane w naszej wsi w roku bieżącym.

  Sołtys P.S.Radecki uczestniczył w wyjazdowym spotkaniu, które zorganizowała

                         Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak.

Uczestniczyła w nim także Starosta Gorzowska Pani Magdalena Pędziwiatr.

       Oglądano te   różankowskie  odcinki  dróg powiatowych, na których jest niebezpiecznie, w szczególności ulice Lipową i Niepodległości.

     Komisja potwierdziła konieczność budowy fragmentów  chodników przy w.w. ulicach a także innych urządzeń zwiększających bezpieczeństwo  uczestników ruchu.

      Jest to także pozytywna reakcja władz naszej GMINY i STAROSTWA POWIATOWEGO w Gorzowie Wielkopolskim  na liczne wnioski i interpelacje  w powyższych sprawach  - różankowskich radnych, które otrzymały pisemną informację o planach ich realizacji  w naszej wsi w roku 2021.

     Wstępny kosztorys inwestycji przy LIPOWEJ opiewa na kwotę 250.000,00 zł;

    podobnie - wstępny koszt realizacji inwestycji przy NIEPODLEGŁOŚCI  wynosi 250.000,00 zł.

Druga istotna informacja dotyczyła planów  budowy

                         ciągu  pieszo - rowerowego

przy drodze powiatowej 1404 F - odcinek Różanki - Wojcieszyce.

Jest to inwestycja bardzo wyczekiwana i potrzebna nie tylko dla naszych mieszkanców ale całej Gminy Kłodawa i gmin ościennych. Niewątpliwie zwiększyłoby się bezpieczenstwo pieszych i rowerzystów poruszających się tą drogą, która jest wąską, nie ma uporządkowanych poboczy, te zarośnięte są starymi drzewami i krzewami.

     Urząd Gminy w Kłodawie wystąpił do Wojewody  Lubuskiego

                                      z WNIOSKIEM O PRZYZNANIE   DOTACJI

                                        na realizację tej inwestycji z tzw.

                                         FUNDUSZU  POPEGEEROWSKIEGO.

Z poparciem WNIOSKU wystąpiła nasza MIESZKANKA ,

                                                      EUROPOSEŁ PANI ELŻBIETA  RAFALSKA.

Już wiemy, że Wojewoda  Lubuski pozytywnie ocenił nasz wniosek

   ale ostateczna decyzja podjęta będzie na poziomie centralnym w drugiej połowie marca  b.r.

Koszt wykonania CIĄGU PIESZO- ROWEROWEGO  przy drodze RÓŻANKI - WOJCIESZYCE

                         to kwota ok. 2.000.000,00zł.

Informację przedstawił Radna Bożena Adamczak.

 Bieżące wnioski do realizacji w naszym Sołectwie zgłosili CZŁONKOWIE  RADY SOŁECKIEJ,

                        które przedstawione będą w oddzielnym artykule.

                                                                                                                                   B.A.

  

     

   

 

Pogoda