Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

ZEBRANIE WIEJSKIE w Różankach - 15.02.2017.

 

Dzisiejsze  Zebranie  Wiejskie  Sołectwa Różanki obradowało nad bardzo istotnymi dla naszej lokalnej społeczności problemami. Główny temat to: PLANY  BUDOWY  ELEKTROCIEPŁOWNI NA BIOGAZ  w bezpośrednim sąsiedztwie Różanek ( w Różankach - Szklarni).

    INNE  TEMATY:

    INWESTYCJE   w RÓŻANKACH w roku 2017,

    REMONT   ULIC    KASZTANOWEJ  i   LIPOWEJ,

    PRZYJĘCIE  BUDŻETU  Rady  Sołeckiej  na rok 2017,

    WYBÓR   nowego  CZŁONKA  RADY   SOŁECKIEJ.

   Na Zebranie  Wiejskie  przybyło 40 naszych mieszkańców.

 

 

    Na zaproszenie Sołtysa i Rady Sołeckiej w naszych obradach uczestniczyli:

        Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak,

        Sekretarz Gminy Pani Karolina Niciejewska,

        Kierownik Referatu Inwestycji Pani  Monika Antczak,

        z-ca Kierownika Referatu Inwestycji Pan Grzegorz  Zapytowski.

W sprawie planowanej BIOGAZOWNI pracownicy U. G.  przytoczyli opinie : z RDOŚ i   SANEPID  w Gorzowie Wlkp.

PROTEST  STOWARZYSZENIA " NASZE  RÓŻANKI" w powyższej sprawie  zaprezentowała P. Bożena Adamczak.

Pan Ryszard Popiel wiele powiedział o odorze i toksyczności, które będą towarzyszyć tej inwesytcji.  Podobnie wypowiedział się Pan Zbigniew Szumiński.

Wójt Pani Anna Mołodciak podsumowując powiedziała, że Urząd Gminy musi przeprowadzić regulaminowe procedury ale będzie szanować opinię MIESZKAŃCÓW.

ZEBRANIE   WIEJSKIE  PODJĘŁO   UCHWAŁĘ  WYRAŻAJĄCĄ  NEGATYWNĄ  OPINIĘ DOTYCZĄCĄ

      BUDOWY  ELEKTROCIEPŁOWNI  NA  BIOGAZ  W  RÓŻANKACH.

          PLANOWANE  DO  REALIZACJI   W   b.r.  INWESTYCJE w Różankach

                 zaprezentowała Wójt Pani Anna Mołodciak.

Ważniejsze  z nich:

      remonty nawierzchni ulic:

     ZIELONEJ,  NIEPODLEGŁOŚCI   -    bocznej,  MYŚLIWSKIEJ,  LEŚNEJ I  wjazdu na FOLWARCZNĄ,

PRZYGOTOWANIE  DOKUMENTACJI   PRZEJĘCIA  PRZEZ GMINĘ  ULICY  KASZTANOWEJ ( od  Starostwa) i  zapoczątkowanie jej  remontu,

zamontowanie  spowalniacza  prędkości  na  ulicy  LIPOWEJ,

wybudowanie  CHODNIKA  przy części ulicy  WIŚNIOWEJ ( od Dębowej do skrzyżowania  z  Myśliwską),

c.d. remontu  szkoły (schody),

REMONT  DROGI  POWIATOWEJ WOJCIESZYCE - RÓŻANKI ( wjazd  do   Różanek  do skrzyżowania  z  ulicą  Lipową),

wybudowanie SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ,

ZAGOSPODAROWANIE  PLACU  PRZY  ŚWIETLICY - budowa PARKINGU  i  MIEJSCA  PAMIĘCI.

   W dyskusji głos zabrała Pani Ryszarda Wożniak, która poprosiła o informację w sprawie budowy chodnika przy ulicy Niepodległości.

  Wójt Pani Anna Mołodciak odpowiedziała, że w pierwszej kolejności  będą remontowane drogi a póżniej dopiero budowane  chodniki.

   Dyskutowano także o potrzebie przedłużenia chodnika na bardzo wąskiej ulicy LIPOWEJ (dzieci i matki z dziećmi  poruszają się środkiem jezdni, a panuje tutaj duży ruch samochodowy) - głos  P. Bożeny Adamczak  i P. M. Andrzejewskiego). Mieszkaniec Os. Parkowego postulował o wybudowanie nakładki asfaltowej od strony remizy OSP w głąb osiedla.

 

                    Sołtys Pani Agata  Jackowska przedstawiła

SPRAWOZDANIE  Z  WYKONANIA  BUDŻETU   SOŁECKIEGO  w roku  2016

                                             oraz

PROPOZYCJE rozdysponowania  BUDŻETU SOŁECKIEGO w roku  2017.

                                     Zebrani  przyjęli je JEDNOGŁOŚNIE.

     Na Zebraniu wybrano  nowego CZŁONKA  RADY  SOŁECKIEJ, w miejsce Pana Antoniego  Kazimierczyka, który złożył rezygnację z pełnionej funkcji.

        Zgłoszona została kandydatura Pana  GERARDA  GRACZYKA - aktualnego prezesa stowarzyszenia "NASZE  RÓŻANKI" w Różankach.

      W wyniku głosowania  jawnego ZEBRANIE  WIEJSKIE   w Różakach wybrało PANA  GERARDA  GRACZYKA na członka  Rady  Sołeckiej w Różankach ( wszystkie głosy "za", jeden "wstrzymujący się").

 

                                                                                                                                                   B. Adamczak

 

 

 

 

 

   

Pogoda