Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

ZEBRANIE WIEJSKIE - 15.LUTY 2017 r.

 

Sołtys i Rada Sołecka WSI  RÓŻANKI bardzo  serdecznie  zapraszają na ZEBRANIE  WIEJSKIE,które odbędzie się 15 lutego 2017 roku o godz. 18 -tej w świetlicy  wiejskiej w Różankach.

                                              Tematyka naszego ZEBRANIA  jest bardzo ważną                         

                                    dla       WSZYSTKICH  MIESZKAŃCÓW  RÓŻANEK!

              NAJWAŻNIEJSZE    TEMATY:

1. PLANY  BUDOWY  ELEKTROCIEPŁOWNI  NA  BIOGAZ  w Różankach.

2. PROBLEMY  Z  REMONTEM   ULICY   LIPOWEJ  I   KASZTANOWEJ  w Różankach.

3. Wybór   CZŁONKA  RADY SOŁECKIEJ ( po rezygnacji kol. A. Każmierczyka ).

      W zebraniu uczestniczyć będą: Wójt Gminy Pani Anna Mołodciak  i kierownik Referatu  Inwestycji Pan Jerzy  Jesis.

                                                                                                                                                Bożena Adamczak

Pogoda