Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

Rada Sołecka - kwiecień 2016

 

Bieżące sprawy naszej wsi były tematem posiedzenia Rady Sołeckiej, które odbyło się w ubiegłą środę, t.j. 13 kwietnia b.r.

Spotkanie poprowadziła Sołtys Pani Agata Jackowska.

Obecni byli członkowie Rady Sołeckiej : P.P. Donata  Grzegocka, Beata  Majchrzak, Ryszard  Popiel i Bożena  Adamczak.

Główne  ustalenia:

czyn  społeczny  na rzecz naszej miejscowości  odbędzie się w maju 2016,

*   wspólne posiedzenie  Rady  Sołeckiej  ze  Stowarzyszeniem " NASZE  RÓŻANKI" odbędzie się w maju 2016,

*  Sołtys Wsi Różanki  wystąpi do Referatu Inwestycji w Urzędzie  Gminy Kłodawa z wnioskiem o udzielenie informacji  dotyczącej zasięgów oddziaływania rowów melioracyjnych na przyległe grunty naszych mieszkańców, 

* po zrealizowaniu powyższych tematów zwołane zostanie ZEBRANIE  WIEJSKIE , którego głównym celem będzie omówienie możliwości przystąpienia naszej wsi do SPÓŁKI  WODNEJ,

* zadania pracowników interwencyjnych w utrzymaniu porządku,

* zadania właścicieli posesji  w utrzymaniu porządku i czystości,

* problemy w utrzymaniu porządku i czystości w centrum Różanek k. sklepu "Fresh".

 

 

Pogoda