Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

ZEBRANIE WIEJSKIE - 30.03.2016r.

 

SOŁTYS    WSI    RÓŻANKI    ZAPRASZA   NA    ZEBRANIE   WIEJSKIE, KTÓRE ODBĘDZIE   SIĘ

30 MARCA  2016 ROKU   W   ŚWIETLICY   WIEJSKIEJ    W   RÓŻANKACH    O     GODZ.   18.30.

            CELE        ZEBRANIA:

1. PRZYJĘCIE  BILANSU   ZA  2015  ROK.

2. PROPOZYCJE   DZIAŁAŃ   NA  TERENIE   SOŁECTWA    RÓŻANKI   W  ROKU   2016.

3. FUNDUSZ  SOŁECKI   -     2016.

4. ROWY   MELIORACYJNE   W  RÓŻANKACH.

5.  SPRAWY  RÓŻNE.

 

                 

     

Pogoda