Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

Sprawozdanie z pracy Rady Sołeckiej Wsi Różanki w roku 2015

 

Jutro, t.j. 11.stycznia 2016 roku odbędzie się ROBOCZE  SPOTKANIE  RADY  SOŁECKIEJ, na której podsumujemy działania w roku 2015 a także zaproponujemy zadania do wykonania w roku bieżącym.

                      SOŁTYS WSI - PANI  AGATA  JACKOWSKA 

                kierowała RADĄ  SOŁECKĄ w następującym składzie:

                Bożena Adamczak,

                Katarzyna Chmiel - Dera,

               Donata Grzegocka,

               Beata Majchrzak,

               Antoni Kazimierczyk,

               Paweł Lawer,

              Ryszard Popiel,

              Daniel Rogowski.

        W pracach brał udział Radny Pan Benedykt Piotrowski.

 

                      Ważniejsze PRACE zrealizowane w roku 2015:

 

1 *  SPRZĄTANIE  RÓŻANEK - CZYN  SPOŁECZNY,

       OGNISKO  DLA  UCZESTNIKÓW, PIECZENIE  KIEŁBASEK, WSPÓLNE  ŚPIEWY,

 

 

2*   DZIEŃ  DZIECKA - ZORGANIZOWANIE  ZABAWY i POCZĘSTUNKU dla naszych DZIECI ( świetlica wiejska),

 

 

3*   DOŻYNKI  GMINNE w  Wojcieszycach -  zorganizowanie stoiska reprezentującego naszą WIEŚ,

 

4*   DOŻYNKI  SOŁECKIE  -  MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA ZEBRANE PLONY,  KOROWÓD  DOŻYNKOWY,       WYRÓŻNIENIA NASZYCH ROLNIKÓW, POCZĘSTUNEK,  ZABAWA TANECZNA,

 

5*  MIKOŁAJKI -  UPOMINKI  ŚWIĄTECZNE dla naszych DZIECI.

 

       WSPÓŁPRACA  Z ZARZĄDEM   KLUBU  SENIORA w Różankach    W ORGANIZACJI:

 

1*  UROCZYSTEGO  SPOTKANIA  NOWOROCZNEGO, 

 

2*  UROCZYSTEGO   SPOTKANIA  Z OKAZJI  ŚWIĘTA  KOBIET,

    (  ODWIEDZINY  W DOMACH  PAŃ 80+ . WRĘCZENIE UPOMINKÓW I KWIATÓW).

3*   UROCZYSTEGO  SPOTKANIA  Z OKAZJI  DNIA  SENIORA

.

 

6*  Udział w Turnieju Piłki Nożnej SENIORÓW- Kłodawa 2015.

 

7*  Zorganizowanie dwóch ZEBRAŃ  WIEJSKICH

      w sprawach:

     # WODY - zamknięcie własnych STUDNI i pobór wody z Gorzowa,

     # ZATWIERDZENIA PROPOZYCJI PODZIAŁU ŚRODKÓW z tzw. FUNDUSZU SOŁECKIEGO.

 

Ponadto

     Sołtys i Rada Sołecka wykonywała prace związane z

* wyposażeniem świetlicy w sprzęt AGD, naczynia, wieszaki itp,.

* wystrojem wnętrza.

 

     Sołtys Wsi Różanki Pani AGATA  JACKOWSKA składa

      SERDECZNE PODZIĘKOWANIA

       TYM  WSZYSTKIM PAŃSTWU, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO REALIZACJI POWYŻSZYCH ZADAŃ.

 

Pogoda