Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

ZEBRANIE WIEJSKIE - 14. O9.2015

Wnioski do Projektu Budżetu Gminy Kłodawa na rok 2016 musiało zatwierdzić ZEBRANIE  WIEJSKIE.

Sołtys wsi Rózanki  -Pani Agata Jackowska zwołała najwyższe wiejskie gremium na dzień 14 września b.r. Przybyło niewielu naszych  mieszkańców - tylko 16 osób.

   W Zebraniu wzięła udział Wójt Gminy Kłodawa - Pani Anna Mołodciak, kierownik Referatu Drogownictwa - Pani Monika Antczak oraz zastępca kierownika Referatu Inwestycji- Pan Grzegorz Zapytowski.

                                  PRZYJĘTE  WNIOSKI:

                                   DROGI  GMINNE:

   1.   REMONT   ULICY  WIŚNIOWEJ  W  RÓŻANKACH ( od K - 22 do skrzyżowania  z ul. Myśliwską) - wykonanie  nakładki  asfaltowej.

 

   2.  WYKONANIE  NAKŁADKI  ASFALTOWEJ  NA  ULICY  ZIELONEJ w Różankach.

   3.  WYKONANIE  NAKŁADKI  ASFALTOWEJ  NA  ULICY  BRZOZOWEJ  w Różankach.

   4.  Wykonanie NAKŁADKI ASFALTOWEJ na  ul. WIŚNIOWEJ - BOCZNEJ ( do posesji P.P. Jankiewiczów).

   5.   Wykonanie  NAKŁADKI  ASFALTOWEJ na ul. NIEPODLEGŁOŚCI - BOCZNEJ ( k. posesji P.P. Modrzejewskich do remizy).

   6.  PRZEJĘCIE I BUDOWA  NAWIERZCHNI NA UL LEŚNEJ w Różankach.

   7.  Remont  DROGI  ROLNEJ w Różankach ( od posesji P.P. Majewskich w kierunku Gorzowa).

 

                              DROGI  POWIATOWE

   1. REMONT  ULICY  KASZTANOWEJ w Różankach i jej ODWODNIENIE.

   2. ODWODNIENIE  UL. LIPOWEJ  w Różankach oraz montaż SPOWALNIACZY.

   3. Wykonanie NAKŁADKI ASFALTOWJ na drodze RÓŻANKI - WOJCIESZYCE.

   4. Wykonanie NAKŁADKI ASFALTOWEJ na drodze RÓŻANKI  -  JANCZEWO.

                              

                               CHODNIKI

   1. REMONT I BUDOWA CHODNIKÓW na ulicy  NIEPODLEGŁOŚCI.

   2. WYKONANIE  c.d. CHODNIKA na ul. LIPOWEJ.

   3. Wykonanie  CHODNIKA na ul. OGRODOWJ.

 

                               DROGI  KRAJOWE

 

1.  Wykonanie c.d. ŚCIEŻKI  ROWEROWEJ przy K - 22.

2.  obcięcie suchych, nibezpiecznych konarów nad K - 22.

 

            INNE  ZADANIA  W RÓŻANKACH

1. KONSERWOWANIE  ROWÓW  MELIORACYJNYCH i  PRZEPUSTÓW  pod drogami.

2. Zamontowanie  PUNKTÓW  ŚWIETLNYCH  przy ulicy  WIŚNIOWEJ, SPORTOWEJ, LIPOWEJ i ZIELONEJ.

3. Wykonanie  SIŁOWNI  ZEWNĘTRZNEJ k.  remizy.

4.  Wykonanie  PARKINGU przy sali wiejskiej.

5.  Doposażenie PLACÓW ZABAW.

6.  Nasadzenie krzewów przy boisku sportowym.

7.  BUDOWA  OGRODZENIA  przy Zespole  Szkół w Różankach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda