Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

Sprawozdanie z pracy dotychczasowego SOŁTYSA - Pana WIESŁAWA MOTYKA

 

Pan Wiesław Motyk pełnił funkcję SOŁYSA  SOŁECTWA  RÓŻANKI przez  ostatnie 18 miesięcy.

Na Zebraniu Wiejskim Wsi Różanki, które odbyło się 16. lutego 2015 roku, przedstawił obszerne sprawozdanie ze swojej pracy oraz pracy Rady Sołeckiej.

     Poniżej treść sprawozdania:

 

 

 

                  Szanowni Państwo! Mieszkańcy Sołectwa Różanki!

1.       Funkcję sołtysa naszego Sołectwa objąłem 08 lipca 2013 roku ( zebranie wiejskie- wybory Sołtysa )
czyli przed 18 miesiącami (1,5 roku).
 
W trakcie tej uzupełniającej kadencji  starałem się jak najlepiej wywiązywać z powierzonych mi obowiązków.
Współpracowałem z ośmioosobową Radą Sołecką, w skład której wchodziły następujące osoby:
( porządek alfabetyczny)
- Bożena Adamczak
- Andrzej Dera
- Antoni Kaźmierczyk
- Renata Lassak
- Jan Potocki
- Ryszard Popiel
-Antoni Rogowski
-Kazimierz Sokołowski
 
2. Spotykaliśmy się co miesiąc, by analizować bieżące problemy naszej wsi ( jak trzeba było, to częściej). 
Z każdego spotkania był sporządzany protokół.
 
3. Zgodnie z moją zapowiedzią – utrzymywałem kontakt z naszymi mieszkańcami:
- telefoniczny – cały dzień,
- osobisty kontakt – po południu, wieczorem,  w sobotę, niedzielę,
- przyjmowałem podatki -  również po południu, wieczorem,  w sobotę, niedzielę,
- reagowałem na wszystkie potrzeby i problemy mieszkańców, zawsze starałem się  
  pomagać  w rozwiązywaniu wszelkich problemów,
- byłem w ścisłym kontakcie z Urzędem Gminy w Kłodawie,
 
 
              REALIZACJA NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ( INWESTYCJE)
W obecnej kadencji zrealizowane zostały wyjątkowo ważne inwestycje w naszej wsi. 
Wraz z Radą Sołecką monitorowaliśmy:
 
·          budowę świetlicy wiejskiej,
·          budowę kanalizacji sanitarnej,
·          budowę boiska sportowego,
·          odbudowę rowów melioracyjnych,
·          wykonanie ogrodzenia naszego cmentarza komunalnego ( część przednia),
·          budowę nakładek asfaltowych ( ul. Ogrodowa, cz. Lipowej, cz Zielonej, wjazd na Kasztanową ),
·          remont części nawierzchni drogi powiatowej Różanki-Wojcieszyce,
·          bieżącą naprawę dróg rolnych ( Magnoliowa),
·          bieżącą naprawę dróg gminnych ( remonty bieżące) up  Zielonej i Brzozowej,
·          zabiegaliśmy o wykonanie nakładek asfaltowych na ul. Kwiatowej i dalszej części  Lipowej 
w kierunku lasu ( realizacja będzie w tym roku 2015),
·          staraliśmy się o naprawę ulicy Wiśniowej -  w części brukowanej – 
liczymy, że też w tym roku nastąpi naprawa w ramach budowy tzw. Schetynówek,
·          zabiegaliśmy też bardzo o naprawę ulicy Kasztanowej
( jest to droga powiatowa - stąd kłopot)
oraz Zielonej i Brzozowej ( liczymy że jeśli nie w 2015 roku, to w 2016 –
będą te drogi również wykonane).
 
 
WSPÓŁPRACA SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ Z ORGANIZACJAMI, 
PLACÓWKAMI KULTURALNYMI I STOWARZYSZENIAMI W RÓŻANKACH
1.       Współpraca z Zespołem Szkół i Przedszkolem w Różankach – 
uczestniczyliśmy w  najważniejszych wydarzeniach Szkoły i Przedszkola.
      Dofinansowaliśmy potrzeby ( wycieczki) przedszkolaków. 
 
2.       Bardzo aktywnie Sołtys i niektórzy członkowie Rady Sołeckiej współpracowali 
ze Stowarzyszeniem „Nasze Różanki” będąc m.in. członkami Zarządu Stowarzyszenia.
      Doprowadziliśmy do odbudowy nieremontowanych przez ostatnie 50 lat rowów ; 
w części  
leśnej, rów opaskowy i rowy szczegółowe.
     W dalszym ciągu należy dążyć do zbudowania odwodnienia ulicy Lipowej i Kasztanowej.
 
3.       Bardzo dobrze układała się współpraca Sołtysa i Rady Sołeckiej z Radą Parafialną. 
W miarę naszych możliwości wspieraliśmy remonty naszego kościoła
i popieraliśmy przyznanie dotacji na elewację .
 
4.       Bardzo aktywnie współpracowaliśmy z Klubem Seniora w Różankach. 
Wspieraliśmy jego działalność merytorycznie i finansowo.
Pomagaliśmy zorganizować okolicznościowe uroczystości np.: z okazji Dnia Seniora,
czy spotkania noworoczne. Odwiedzaliśmy w domach osoby chore i starsze np.; Panie 80+ ;
zawsze byliśmy z drobnym upominkiem i kwiatkiem.
 
KOCHAMY I SZANUJEMY NASZYCH SENIORÓW!
JESTEŚMY IM WDZIĘCZNI ZA ICH BARDZO CIĘŻKĄ PRACĘ DLA ROZWOJU I PIĘKNA
NASZEJ MAŁEJ OJCZYZNY
.
 
5.       Owocnie układała się też współpraca za Stowarzyszeniem Szkolna Rodzina.
 
6.       Bardzo dobrze układała się współpraca z klubami sportowymi.
 
 
7.       Byliśmy odpowiedzialni za współorganizację dożynek gminnych i powiatowych. 
Współpracował z nami zespól wokalny Róży Kwiat.
Członkini plotły wieńce dożynkowe i przygotowały stoiska sołectwa.
 
8.       Współpraca z Radnymi reprezentującymi Różanki – układała się bardzo dobrze.
 
9.       OSP 
- przepusty
- dożynki
- zawody strażackie
 
                 INNE DZIAŁANIA
1.       Organizacja „Mikołajek” dla dzieci ( grudzień).
2.       Wspomaganie finansowe budowy placów zabaw.
3.       Monitorowanie i opiniowanie projektu połączeń autobusowych na terenie Naszej Gminy.
4.       Występowaliśmy z wnioskami o remont SUW-u w Różankach.
5.       Wnioskowaliśmy o ustawienie luster drogowych, naprawę oświetlenia, 
wykonania dodatkowych punktów świetlnych i udrożnienie rowu przy ulicy Wiśniowej.
6.       Monitorowaliśmy prace pracowników interwencyjnych na terenie Różanek.
7.       Wnioskowaliśmy o nasadzenie kwiatów na naszych klombach 
oraz koszenie chwastów przy drogach, naprawę uszkodzonych nawierzchni dróg.

WSZYSTKIM PAŃSTWU - MIESZKAŃCOM RÓŻANEK - SKŁADAM SERDECZNE PODZIĘKOWANIA
ZA WSPÓŁPRACĘ DLA DOBRA NASZEGO SOŁECTWA -

WIESŁAW MOTYK  
 
 

Pogoda