Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

Wnioski Rady Sołeckiej do dalszej pracy na rzecz naszej wsi

 Bardzo wiele niezwykle istotnych dla nas zadań zostało  w bieżącej kadencji już wykonanych. Ale też dość dużo czeka na realizację.

    Poniżej przypomnienie:  ( z dnia 01.09.2014 r.)

                                       WNIOSKI  RADY SOŁECKIEJ

                        DO UJĘCIA W BUDŻECIE  GMINY KŁODAWA  W 2015 r.

 

    WNIOSEK  RADY SOŁECKIEJ  O ZABEZPIECZENIE ŚRODKÓW  NA WYKONANIE 

ELEWACJI  ZABYTKU  SAKRALNEGO  W  WYSOKOŚCI  50 TYSIĘCY  ZŁ.  ZOSTAŁ                 ZREALIZOWANY .

                CO ZOSTAJE DO WYKONANIA:

1. Naprawa nawierzchni ulicy Zielonej - położenie nakładki asfaltowej.

2. Naprawa nawierzchni ulicy Brzozowej - położenie nakładki asfaltowej.

3. Naprawa nawierzchni ulicy Kasztanowej - wyrównanie, odwodnienie, położenie nakładki asfaltowej.

4. Położenie nakładki asfaltowej na ulicy bicznej  Niepodległości prowadzącej do Przedszkola w Różankach.

5. Położenie nakładki asfaltowej na ulicy bocznej Niepodległości od świetlicy wiejskiej do drogi K - 22.

6. Naprawa ulicy Niepodległości przy posesji p.p. Modrzejewskich, Wysockich, Toporowskich, Songin.

7. Położenie chodnika na ul. Niepodległości przy posesji p.p. Potockich.

8. Naprawa dróg na Osiedlu Parkowym.

9. Zamontowanie nowych punktów świetlnych na ulicy Wiśniowej, Sportowej, Lipowej.

10.Przygotowanie projektu modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w Różankach.

11. Położenie nakładki asfaltowej na drodze Różanki - Wojcieszyce.

12. Wyremontowanie drogi Różanki - Janczewo.

13. Remont ogrodzenia Zespołu Szkół w Różankach.

14. Remont całego ogrodzenia Cmentarza w Różankach.

15. Nasadzenie krzewów przy boisku sportowym od strony ulicy Kwiatowej.

16. Położenie chodnika wzdłuż trybun i zamontowanie barierki oddzielającej trybuny od boiska.

17. Bieżące utrzymanie rowów melioracyjnych i udrożnienie przepustów pod drogami.

18. Zabezpieczenie środków na kształcenie dzieci z rodzin wielodzietnych.

19. Zabezpieczenie środków na naukę pływania - przynajmniej dla jednej klasy.

20. Zabezpieczenie środków na utrzymanie porządku i czystości na skwerach, klombach, przy ulicach.

 

Pogoda