Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

Rada Sołecka podsumowała pracę na rzecz naszego SOŁECTWA

 

W miniony czwartek - 05.02. 2015 r. odbyło się ostatnie w tej kadencji posiedzenie naszej rady sołeckiej.   Przewodniczył sołtys - Pan Wiesław Motyk.

Celem spotkania było podsumowanie naszej  pracy w mijającej kadencji 2011 - 2015.

Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że zostało wykonanych  wyjątkowo dużo bardzo potrzebnych dla naszej miejscowości zadań, które na bieżąco monitorowaliśmy.

Oto przykłady:

# wykonano kanalizację sanitarną,

# wybudowano piękną, nowoczesną świetlicę wiejską,

# udrożniono rowy melioracyjne,

# wybudowano nowoczesne boisko sportowe,

# położono nakładki asfaltowe na ulicach: Ogrodowej, Lipowej - w części gminnej, wjazd na Kasztanową i Zieloną od strony boiska,

# wyasfaltowano fragment drogi z Różanek do Wojcieszyc, 

# położono nakładkę asfaltową na cmentarzu i wykonano frontową część  jego ogrodzenia,

# zbudowano trzy place zabaw dla dzieci.

      

 

Pod przewodnictwem sołtysa - Pana Wiesława Motyka w   Radzie  Sołeckiej Sołectwa Różanki pracowali:

Bożena Adamczak,

Andrzej Dera,

Antoni Kazimierczyk,

Renata Lassak,

Ryszard Popiel,

Jan Potocki,

Antoni Rogowski,

Kazimierz Sokołowski.

Rada sołecka to "doradcy " sołtysa. W kadencji uzupełniającej, która trwała ponad 18 miesięcy, funcję  sołtysa pełnił Pan Wiesław Motyk.

 

cd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda