Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

ZEBRANIA WIEJSKIE W NASZEJ GMINIE

 

W dniach od 25. stycznia do 07. lutego 2019 roku we wszystkich sołectwach  naszej gminy odbywają się  WYBORCZE  ZEBRANIA   WIEJSKIE. Pierwsze  zebranie przeprowadzone  zostało w Chwalęcicach w dniu 25.stycznia 2019 roku.     Sołtysem wybrany został ponownie  Pan  JACEK   ROŻNOWSKI ( był jedynym kandydatem).

      W dniu 28 .stycznia b.r. odbyło się   zebranie  wiejskie w  Rybakowie. Na funkcję  sołtysa  tej wsi kandydowały dwie osoby: dotychczasowa sołtys Pani Jolanta Kostrubiec  i Pani Krystyna Grochmalska.  W wyborach zwyciężyła

    Pani KRYSTYNA   GROCHMALSKA.

W Santocznie  Wyborcze  Zebranie Wiejskie  przeprowadzone zostało w dniu 29. stycznia b.r. Tutaj także na funkcję sołtysa kandydowały dwie osoby: dotychczasowa sołtys Pani Maria Matwiejuk  i P. Dubkowski.  W wyborach zwycięstwo odniosła Pani MARIA  MATWIEJUK.

W dniu 30.01.2019 roku  odbyły się dwa  Zebrania Wiejskie:   w MIRONICACH   i   SANTOCKU.

     W Mironicach  sołtysem wsi została wybrana  Pani  MONIKA   PIONTEK ( była  jedyną  kandydatką).  W Santocku  kandydowali P.P.  Rafał Chodkiewicz - dotychczasowy sołtys wsi i Mirosław  Dawidowicz. 

     Sołtysem wybrany został  Pan  MIROSŁAW   DAWIDOWICZ. 

        W   sołectwie   RÓŻANKI  SZKLARNIA - WIEJSKIE  ZEBRANIE   WYBORCZE  przeprowadzone zostało  w dniu

 31. stycznia 2019 roku.  Sołtysem wybrany  został pan MACIEJ  KANAK ( jedyny kandydat).

     Sołectwo  ZDROISKO  wybierało sołtysa w dniu 01.02. 2019 roku.  Na funkcję tę kandydowały  dwie osoby: Pani Katarzyna Konaszewicz - Knobel i dotychczasowy sołtys Pan Szymon Łabuda.  Mieszkańcy ZDROISKA na swego sołtysa    wybrali Pana SZYMONA   ŁABUDĘ.

   
 W następnym tygodniu wyborcze zebrania wiejskie odbędą się jeszcze w czterech największych  sołectwach naszej gminy:

*  w poniedziałek 04.02.2019 roku w RÓŻANKACH  ( godz. 18 ta) - świetlica wiejska,


* we wtorek, 05.02.2019 roku w ŁOŚNIE,

* w środę, 06.02.2019 roku w KŁODAWIE,

* w czwartek, 07.02.2019 roku w WOJCIESZYCACH.

 

Poniżej - zebranie wyborcze w MIRONICACH  i   ZDROISKU

 

 

 

 

 

Pogoda