Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

NOWA STRONA INTERNETOWA RADY GMINY KŁODAWA

 

SZANOWNI  PAŃSTWO!

W wyniku ostatnich  wyborów  samorządowych, które odbyły się w listopadzie 2018 roku,  powstała

                               NOWA   RADA  GMINY   KŁODAWA.

                NOWY   PRZEWODNICZĄCY   NASZEJ   RADY  -  PAN   ANDRZEJ   KORONA 

zapowiedział bardzo ciekawy program prac, który  konsekwentnie , od samego  początku  realizuje.

  Natychmiast po ukonstytuowaniu się  RADY,   przystąpił  do  budowania  STRONY  INTERNETOWEJ,

która jest  wyjątkowo dokładnym  informatorem  pokazującym  pracę  RADY  GMINY  KŁODAWA.

Są tutaj  zawarte ważne  dla WSZYSTKICH  dokumenty, materiały, uwagi, aktualności, itp.  

 Pokazane są m.in PLANY   PRACY  POSZCZEGÓLNYCH  KOMISJI   pracujących  przy  RADZIE. 

Jest  PLAN  PRACY  RADY  GMINY  KŁODAWA, który został skonstruowany  na podstawie tychże PLANÓW.

Są  informacje o poszczególnych SESJACH, które się już odbyły w nowej kadencji.

Bardzo wiele  przydatnych wiadomości  WSZYSTKIM   OBECNYM  I  PRZYSZŁYM    MIESZKAŃCOM   NASZEJ GMINY  - można znależć na   w.w.  STRONACH.

      Podziwiam   WIELKĄ,  PERFEKCYJNĄ    PRACĘ,  którą wykonał PAN  PRZEWODNICZĄCY  ANDRZEJ  KORONA.

DZIĘKUJĘ   ZA DOTRZYMANIE  OBIETNIC,   KTÓRE  PAN  KONSEKWENTNIE   REALIZUJE!!!

DZIĘKUJĘ   ZA  OPRACOWANIE   NOWYCH  WZORÓW  WIELU  DOKUMENTÓW,   W TYM 

    FORMULARZY   PLANÓW    PRACY   KOMISJI  I  RADY   GMINY.

   PAŃSTWA   MIESZKAŃCÓW   RÓŻANEK   I CAŁEJ  GMINY   KŁODAWA      NAMAWIAM  

do    CZĘSTEGO   ODWIEDZANIA   tej   bardzo   ciekawej  strony!

          Czytaj   koniecznie :   rada gminy klodawa.pl

 

                                                                                                                                 Bożena   Adamczak

 

 

 

 

Pogoda