Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

I SESJA RADY GMINY KŁODAWA w kadencji 2018 - 2023

 

W minioną  środę, 21 listopada 2018 r., odbyła się  I SESJA  RADY  GMINY  KŁODAWA  w nowej kadencji.

Sesję  przygotował i  poprowadził RADNY  SENIOR - PAN   ANDRZEJ   KORONA.

 Radni  z GMINY  KŁODAWA  otrzymali OFICJALNE   NOMINACJE - ZAŚWIADCZENIA o tym,  iż zostali WYBRANI

        NA  RADNYCH.

                 Wręczyła je Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej Pani TERESA   SZAWIEL (Santocko.)

       Następnie RADNI  I   WÓJT   GMINY   KŁODAWA    ZŁOŻYLI   ŚLUBOWANIE,

które odebrał prowadzący sesję - PRZEWODNICZĄCY  OBRAD  PAN  ANDRZEJ   KORONA.

   Po  ŚLUBOWANIU  odbyły się  tajne  głosowania, w których radni wybrali  przewodniczącego  i  dwóch wiceprzewodniczących RADY  GMINY  KŁODAWA.

   PRZEWODNICZĄCYM   RADY  GMINY  KŁODAWA  został   wybrany   ANDRZEJ   KORONA  ( radny z Wojcieszyc),

WICEPRZEWODNICZĄCYMI  RADY  GMINY   KŁODAWA 

zostali  wybrani:

  BOŻENA  ADAMCZAK (radna z Różanek)

i  GERARD   BIERYŁO ( radny  z  Łośna  i  Lip).

          W głosowaniach jawnych  wybrani   zostali członkowie  i  przewodniczący 

                komisji  stałych i problemowych  przy  Radzie  Gminy  Kłodawa.

KOMISJA    REWIZYJNA                                                              -   PRZEWODNICZĄCY  WIESŁAW   WITCZYK    ( Kłodawa),

KOMISJA  SKARG,   WNIOSKÓW  I  PETYCJI                        - PRZEWODNICZĄCY  RAFAŁ  CHODKIEWICZ   ( Santocko),

KOMISJA  BUDŻETU  I ROZWOJU  GOSPODARCZEGO        - PRZEWODNICZĄCA  WANDA   GRABOWSKA  ( Chwalęcice),

KOMISJA   GOSPODARKI  KOMUNALNEJ, OCHRONY  ŚRODOWISKA,   ROLNICTWA  i  BEZPIECZEŃSTWA  PUBLICZNEGO

                                                                                                              -  PRZEWODNICZĄCY   RYSZARD  BURZAWA (  Chwalęcice),

KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, TURYSTYKI, ZDROWIA  I  OPIEKI  SPOŁECZNEJ 

                                                                                                            - PRZEWODNICZĄCY  ROMAN  LEŚNICKI  ( Kłodawa).

    Przebieg   sesji  miał   przekaz  internetowy ;  można było na bieżąco śledzić jej obrady.  Jest  to nowy, konieczny wymóg, który będzie obowiązywał na wszystkich  następnych sesjach.

    

    

 

 

 

 

Pogoda