Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XL ABSOLUTORYJNA SESJA RADY GMINY KŁODAWA

 

                                                     ABSOLUTORIUM   

ZA WYKONANIE   BUDŻETU   GMINY  KŁODAWA  w minionym 2017 roku 

    WÓJTOWI   GMINY  KŁODAWA  Pani   ANNIE  MOŁODCIAK

         udzielili 

   JEDNOMYŚLNIE  Radni   na dzisiejszej  XL  SESJI  RADY  GMINY  KŁODAWA.

                                         ###

Ważne  tematy dotyczące WSI   RÓŻANKI - ( poruszone przez Radne z Różanek):

   potrzeba  remontu  ulic KASZTANOWEJ  I   LEŚNEJ,

  konieczność remontu bieżącego  Dębowej  bocznej,
   potrzeba instalacji nowych  punktów  świetlnych - Zielona, Kasztanowa,  Leśna,

  estetyka  naszych ulic, placów zabaw, tablic informacyjnych,

 zanieczyszczenia  rowów melioracyjnych itp.

 

 

 

 

 

Pogoda