Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

XXVI SESJA RADY GMINY KŁODAWA - GOŚCIE i ABSOLUTORIUM

 

Wczoraj, t.j. 25. 04.17 r. odbyła się ABSOLUTORYJNA   SESJA  RADY  GMINY  KŁODAWA, w której uczestniczyli  zaproszeni GOŚCIE. Przybyli  MIESZKAŃCY  NASZEJ GMINY - z CHWALĘCIC, by  odebrać

         GRATULACJE  i  PODZIĘKOWANIA   za  BOHATERSKĄ  POSTAWĘ, którą się wykazali  RATUJĄC  TOPIELCA.

SĄ  TO PANOWIE:  KOŁODZIEJCZAK, MILLER i  GWIZDAŁA.

      PODZIĘKOWANIA  OTRZYMAŁA TAKŻE  PANI  MARIA  NOWAK -  LIDERKA  ZESPOŁU  WOKALNEGO

                                   "BRZEZINKI" Z  SANTOCKA Z OKAZJI  50 - LECIA  DZIAŁALNOŚCI  ZESPOŁU.

                 XXVI  SESJA  RADY  GMINY  KŁODAWA  zawierała bardzo ważny punkt - podjęcie  uchwały

                                  W  SPRAWIE UDZIELENIA  WÓJTOWI  GMINY  KŁODAWA

                      ABSOLUTORIUM  Z  TYTUŁU   WYKONANIA  BUDŻETU  ZA   2016  ROK.

   Po  zapoznaniu  się:

1) ze  sprawozdaniem z  wykonania  budżetu za 2016 rok,

2) ze  sprawozdaniem  finansowym,

3) z opinią Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Zielonej  Górze,

4) z informacją o stanie mienia Gminy,

5) ze  stanowiskiem  Komisji  Rewizyjnej,

            Rada  Gminy  Kłodawa  uchwala, co  następuje:

UDZIELA  SIĘ  WÓJTOWI  GMINY  KŁODAWA  ABSOLUTORIUM  Z  TYTUŁU  WYKONANIA  BUDŻETU   ZA  ROK  2016.

  
Tym  razem,  nie skorzystali z zaproszenia i nie przybyli na Sesję przedstawiciele  Starostwa  Powiatowego i Rady Powiatu  Gorzowskiego.

          PETYCJE - ZAPYTANIA  W SPRAWIE  DALSZEGO  REMONTU  DROGI POWIATOWEJ RÓŻANKI -  WOJCIESZYCE 

oraz  ULICY  KASZTANOWEJ  - p. Bożena  Adamczak  przekazała Wójtowi Gminy  Kłodawa i Przewodniczącemu  Rady Gminy  Kłodawa.

 

 

 

 

Pogoda