Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

OSTATNIA SESJA OBECNEJ KADENCJI

 

Ostatnia w bieżącej kadencji, XLVIII SESJA  RADY  GMINY  KŁODAWA

                                   odbyła się w minioną środę, 17.10.2018 roku.

       Radni   podjęli   bieżące uchwały. A na zakończenie obrad -  Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy podziękowali Radnym  za czteroletnią pracę   w Radzie Gminy Kłodawa.

Podziękowania otrzymali także Sołtysi z naszej Gminy.

 Za bardzo dobrą, owocną  współpracę z Wójtem Gminy Panią Anną Mołodciak

podziękował w imieniu Radnych   Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Kubera.

 

 

      

Pogoda