Artykuły dotyczące samorządu Gminy Kłodawa

BUDŻET - 2017

 

  Na ostatniej w minionym, 2016 roku,   SESJI   RADY  GMINY  KŁODAWA ( 28.01.2016 r.)

                           przyjęty został BUDŻET NASZEJ  GMINY NA ROK 2017.

1. DOCHODY  BUDŻETU  na  2017r.  określone są  na -                                    36.211.323,00 zł

     * dochody  bieżące -       35.022.923.00 zł,

     * dochody  majątkowe -   1.188.400,00 zł.

2. WYDATKI  BUDŻETU na 2017 r.  określone są na -                                        44.403.151,00 zł

    *  wydatki  bieżące -          27.753.151,00 zł,

    *  wydatki majątkowe -      16.650.000,00 zł.

3. DEFICYT  BUDŻETOWY -                                                                                 8.191.828,00 zł,

      który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Następna, pierwsza w 2017 roku, SESJA RADY GMINY KŁODAWA odbędzie się 25 stycznia .

                                                                                                                         B.A.                             

 

Pogoda