Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Walne zebranie członków Stowarzyszenia LGR - Pojezierze Dobiegniewskie

 

Prezes Stowarzyszenia "Nasze Różanki" w Różankach - Bożena Adamczak uczestniczyła dzisiaj, tzn.23.04.2013 roku w walnym zebraniu Stowarzyszenia LGR - Pojezierze Dobiegniewskie w Dobiegniewie (jesteśmy członkiem LGR). Tematyka obrad była bardzo obszerna i zróżnicowana. Dla naszego Stowarzyszenia najważniejszym było podjęcie uchwały w sprawie przesunięcia środków na konkursy  w 2013 roku. Dodatkowy nabór wniosków będzie możliwy w tym roku i dlatego Zarząd Stowarzyszenia "Nasze Różanki" złoży ponownie swój, by uzyskać pomoc finansową na  udrożnienie  różankowskich rowów. Opracowanie wniosku w nowym ujęciu jest zadaniem bardzo trudnym i żmudnym. Za dotychczasową pomoc przy opracowywaniu dwóch poprzednich wniosków,  uprzejmie dziękuję Panom: Wiesławowi Górskiemu. Ryszardowi Popielowi i Andrzejowi Derze. Jednocześnie zapraszam serdecznie do dalszej współpracy, ponieważ termin złożenia nowej dokumentacji jest bardzo krótki. Specjalne podziekowanie składamy Pani Stasi Słabisz za pomoc w prowadzeniu naszej księgowości. Jednym ze strategicznych członków LGR W DOBIEGNIEWIE, jest nasza GMINA KŁODAWA. Na walnym zebraniu reprezentowali ją: Wójt - Pani Anna Mołodciak, Kierownik - Pan Jacek Kwiatkowski, Urzędnicy - Panie: Cecylia Kustosz i Marta Pawlak.

Pogoda