Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Nieudrożnione rowy...

 

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak, Kierownik Referatu Inwestycji Pan Jerzy Jesis i Kierownik Gminnej Spółki Wodnej Pan Antoni Stolecki oglądali dzisiaj rożankowskie rowy. Z inicjatywy i na prośbę Stowarzyszenia "Nasze Różanki",  Pani Wójt  pragnie wspomóc nasze działania i rozpocząć, jeszcze w tym roku, prace związane z udrożnieniem niektórych przepustów i rowów. Nie będzie to kompleksowa renowacja ale cieszymy się bardzo, że chociaż niewielka część rowów będzie wyczyszczona -  prawdopodobnie latem. Nieudrożnione, od ponad 30 - tu lat, rowy melioracyjne są jednym z największych problemów Różanek. Stowarzyszenie "NASZE RÓŻANKI" nieustannie prowadzi działania mające na celu pozyskanie  środków finansowych, które pozwoliłyby to zadanie wykonać. Dwukrotnie składaliśmy WNIOSKI do LOKALNEJ  GRUPY  RYBACKIEJ " POJEZIERZE  DOBIEGNIEWSKIE" w Dobiegniewie ( Gmina Kłodawa jest członkiem LGR, Nasze STOWARZYSZENIE jest także CZŁONKIEM  LGR). Olbrzymią pracę przy ich kompletowaniu wykonał nasz zarząd: PP Wiesław Górski, Andrzej Dera, Ryszard Popiel ,Kazimierz Sokołowski i Bożena Adamczak.W czerwcu b.r. po raz kolejny złożymy wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych Zwrócimy się także do Nadleśnictwa w Kłodawie, by udrożniło niektóre przepusty leśne, gdyż ich prawidłowe funkcjonowanie jest warunkiem powodzenia naszych prac.

 

 

Pogoda