Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Wizytówka Stowarzyszenia

Data utworzenia: 7 grudnia 2011

Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem: 0000408277

Numer identyfikacyjny REGON: 081023000

Konto bankowe: GBS Gorzów Wlkp. nr:

Stowarzyszenie „Nasze Różanki” zostało powołane na zebraniu mieszkańców Różanek. Jego ogólnym celem jest działanie na rzecz dobra wspólnego naszych mieszkańców, a wśród celów szczegółowych bardzo ważnym zadaniem jest remont systemu melioracyjnego wsi.

Prace przygotowawcze dotyczące udrożnienia rowów melioracyjnych w Różankach trwały około dwóch lat przez założeniem Stowarzyszenia.
Rada Sołecka wielokrotnie spotykała się z Zarządem Gminnej Spółki Wodnej w Kłodawie, by określić możliwości realizacji tego niezwykle trudnego i złożonego zadania. Przeprowadziliśmy liczne wizje lokalne rowów z udziałem specjalistów, w wyniku czego wyłoniliśmy firmę melioracyjną, która zgodziła się wykonać to skomplikowane zadanie (dając pięcioletni okres gwarancji). Odbyliśmy wiele rzeczowych spotkań z przedstawicielami Nadleśnictwa w Kłodawie, które udrożniło odcinek rowu łączący się bezpośrednio z odcinkami gminnymi.

Przeprowadziliśmy konsultacje w Starostwie Powiatowym, Wojewódzkim Urzędzie Melioracji Wodnych oraz Archiwum Państwowym w Gorzowie Wlkp.
Zdecydowaną pomoc merytoryczną otrzymaliśmy także w Urzędzie Gminy w Kłodawie.

W chwili obecnej mamy przygotowaną dokumentację oraz szczegółowy pian prac, w którym wyróżniliśmy dwa etapy:

  1. renowacja rowu opaskowego wsi, który jest w szczególnie złym stanie, a który jest najważniejszą częścią systemu irygacyjnego wsi,
  2. renowacja najważniejszych odcinków rowów szczegółowych, z których odprowadzany jest nadmiar wód do rowu opaskowego.

Stowarzyszenie NASZE RÓŻANKI podejmuje liczne próby zdobycia funduszy na wykonanie tego bardzo ważnego dla nas wszystkich zadania, między innymi składa wnioski o dofinansowanie z funduszy europejskich.  28.03.2012 r. został złożony wniosek do LGR „Pojezierze Dobiegniewskie” w Dobiegniewie, który niestety został odrzucony  w etapie wstępnym.

Pogoda