Stowarzyszenie "Nasze Różanki"

Władze Stowarzyszenia

Zebranie założycielskie Stowarzyszenia "Nasze Różanki", które odbyło się dnia 7 grudnia 2011 roku, wybrało Zarząd oraz komisję Rewizyjną w następującym składzie:

Zarząd

 • Bożena Adamczak - prezes Zarządu
 • Andrzej Dera - wiceprezes
 • Ryszard Popiel - wiceprezes
 • Wiesław Roman Górski - sekretarz
 • Stanisława Słabisz - skarbnik
 • Antoni Kazimierczyk - członek
 • Kazimierz Sokołowski - członek
 • Jan Kazimierz Kukla - członek
 • Wiesław Motyk - członek

Komisja Rewizyjna

 • Paweł Lawer - przewodniczący
 • Antoni Rogowski - zastępca przewodniczącego
 • Henryk Wieczorek - członek

 

Pogoda