Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

"ORTOGRAFICZNA CORRIDA " - 2014

 

" Chcesz błędów unikać, więc zaglądaj do słownika",

"Honor Polaka plami, kto pisze z błędami",

"Kto polonistą chciałby być, ten z ortografią musi żyć" -

takimi hasłami została udekorowana sala w Zespole Szkół w Różankach, w której odbyła sie dzisiaj,

tzn. 10.04.2014 roku "ORTOGRAFICZNA  CORRIDA" .

Organizatorką konkursu jest polonistka naszej Szkoły - Pani Ewa Witkowska.

Komisję konkursową stanowiły:

Pani Anna Cichoń - Miszczyk - Dyrektor ZS w Różankach,

Pani Magdalena Turska - Dyrektor Gminnej Biblioteki w Kłodawie,

Pani Alicja Pokorna - nauczyciel ZS w Różankach.

Okolicznlościową piosenkę wykonała Jola Banicka  - uczennica Gimnazjum w ZS Różanki,

nad nagłośnieniem czuwał uczeń Gimnazjum -  Patryk Kopeć. 

Wśród uczestników DYKTANDA byli: 

Wójt Gminy -  Pani Anna Mołodciak i Przewodniczący Rady Gminy - Pan Andrzej Legan,

nauczyciele z ZS w Różankach oraz Rodzice naszych uczniów i Radne z Różanek. 

 

Pogoda