Nasze miejsce na Ziemi

Różanki znajdują się na zachodzie Polski, północnym krańcu wojewódz

twa lubuskiego, kilka kilometrów na północny wschód od Gorzowa Wlkp i około 50 km od granicy z Niemcami. Pod względem administracyjnym należą do gminy Kłodawa.

Na terenie miejscowości znajdują się dwa sołectwa: Różanki oraz Różanki Szklarnia (czyli osiedle przy zakładzie ogrodniczym, położonym ok. 3 km ma południowy zachód od historycznie ukształtowanej wsi).

Pod względem przyrodniczym są położone na terenie makroregionu Pojezierze Pomorskie, w mezoregionie określanym jako Równina Gorzowska. Jest to teren o charakterze wyżynnym, ukształtowany pod wpływem procesów glacjalnych najmłodszego, bałtyckiego zlodowacenia, porośnięty gęstymi lasami, wśród których występują liczne jeziora.

Pogoda