Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

Spotkanie z książką

 

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM - ....

Dzisiaj, 03 czerwca 2014 roku, w naszym różankowskim przedszkolu odbyło się

SPOTKANIE Z KSIĄŻKĄ, podczas którego Radne z Różanek zaprezentowały DZIECIOM "nieśmiertelną" poezję Juliana Tuwima pt.

LOKOMOTYWA

i  

RZEPKA.

Przedszkolaki z wielkm zaciekawieniem słuchały wierszowanych opowieści, następnie bezbłędnie odpowiadały na pytania związane z ich treścią. 

Dzieci zachowywały się wzorowo; były skupione, spokojne, odpowiadały całymi zdaniami.

Ich zainteresowanie czytaniem książeczek jest bardzo budujące.

Czytanie w naszym przedszkolu odbywa się często, np.  Pani Bibliotekarka w każdym tygodniu odwiedza dzieci, by zaprezentować ciekawą lekturę. Przedszkolaki z niecierpliwością czekają na SPOTKANIA  Z  KSIĄŻKĄ.

DYREKCJI I NAUCZYCIELOM GRATULUJEMY BARZDZO CENNEJ I  NIEZWYKLE POTRZEBNEJ AKCJI.  

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda