Zarys historii wsi Różanki

     Następnym właścicielem, jak się przypuszcza, była rycerska rodzina VON STRAUSS. Choć nie wiadomo tego dokładnie, prawdopodobnie byli oni w posiadaniu wsi w latach 1492 - 1608. Wiadomo natomiast, że już w roku 1336 byli właścicielami Dzieduszyc, następnie Janczewa i Wawrowa. Straussowie mieszkali w Wojcieszycach.

     Od 1646 roku wieś byla w posiadaniu  pułkownika ALEKSANDRA GORDONA, pochodzącego z rodu szkockiego. Pułkownik był komendantem twierdzy w Drezdenku, który wżenił się w rodzinę VON STRAUSS. 

      Przez kolejne kilkadziesiąt lat wielokrotnie zmieniali się właściciele wsi. Na początku XVIII wieku był nim Joh. Matth. POLENTZ, następnie w latach 1715 - 1718 KARL FRIEDRICH VON POLENTZ.

      W kolejnych latach 1736 - 1738 razem z Wojcieszycami i częścią Santoka, Różanki kupił margrabia FRYDERYK HENRYK VON BRANDENBURG - SCHWEDT. On to, najprawdopodobniej, wzniósł w Różankach pierwszą rezydencję (Fryderyk był wnukiem Wielkiego Elektora). Jak podaje, opublikowana w 1785 roku, relacja, majątek ten należał do żony margrabiego LEOPOLDINE MARIE VON ANHALT - DESSAU, która z kolei była córką księcia Leopolda von Anhalt - Dessau. Przypuszcza się, że po śmierci margrabiego w 1788 roku, majątek przeszedł w posiadanie dwóch jego córek: FRYDERYKI CHARLOTTY LEOPOLDYNY LUIZY (ur. w 1745 roku) oraz LUIZY HENRIETTY WILHELMINY (ur. w Różankach w 1750 roku). Do 1838 roku majątek zarządzany był przez dwór anhalcki, następnie został oddany w dzierżawę. W rękach rodziny anhalckiej pozostał do 1945 roku.