Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

INICJATYWA SPOŁECZNA Rodziców naszych PRZEDSZKOLAKÓW

 

Rada Rodziców naszych dzieci przedszkolnych wystąpila do Wójta Gminy Kłodawa z INICJATYWĄ  SPOŁECZNĄ mającą na celu

UPORZĄDKOWANIE I WŁAŚCIWE ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY PRZEDSZKOLU W RÓŻANKACH.

Rodzice stwierdzili, że stan obecnego placu zabaw, trawnika i chodnika jest niezadawalający i w pewnym stopniu niebezpieczny. Zaproponowali więc INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ, w której zobowiązują się sami (własnymi siłami i środkami) wykonać następujące prace:

 1 - wykarczowanie kłujących krzaków,

 2 - nasadzenie (w niektórych miejscach) krzewów,

 3- wykonanie trawnika,

 4 - właściwe usytuowanie i urządzenie placu zabaw,

 5 - przeniesienie we właściwe miejsce furtki (niewielkie zmiany w ogrodzeniu),

 6 - ułożenie kostki brukowej na nowym chodniku.

Rodzice poprosili Urząd Wójta Gminy w Kłodawie o zakupienie KOSTKI BRUKOWEJ na wykonanie CHODNIKA.

 KONCEPCJĘ  GRAFICZNĄ zagospodarowania terenu przy Przedszkolu w Różankach opracowali:

Pani Katarzyna Stasiak - przewodnicząca Trójki trzy- i czterolatków

wraz z Panami: Michałem Derą i J. Domaradzkim  - członkami tejże Trójki.

Inicjatywę  w całej rozciągłosci  poparła  Dyrektor Przedszkola - Pani Joanna Grymuza. Jej cenne wskazówki, dobre rady i troska o dobre zaplecze dla naszych dzieci, bardzo  Rodzicom pomogły.

Wójt Gminy Kłodawa Pani Anna Mołodciak z radością i uznaniem przyjęła opisaną INICJATYWĘ. Rozpatrzyła ją pozytywnie i szybko wdrożyła odpowiednie procedury, by już na wiosnę 2014 roku nasze PRZEDSZKOLE  wypiękniało, stało się bardziej funkcjonalnym i bezpiecznym.

Skład TRÓJEK RODZICÓW:

                  3 i 4 - latków:

P.P.

Katarzyna Stasiak - przewodnicząca,

Jacek Domaradzki,

Michał Dera.

                    5 i 6 - latków:

P.P.

Justyna Sułkowska -przewodnicząca,

Katarzyna Omeluk,

Maja Zwolińska. 

          WOJCIESZYCE

                        TRÓKI RODZICÓW:

              3 i 4 - latków

P.P.

Rafał Chodkiewicz - przewodniczący,

Kamila Sikora,

Małgorzata Wardziak.

              5 i 6 - latków:

P.P.

Małgorzata Marciniak - przewodnicząca,

Patrycja Grabarek,

Karolina Piórkowska.

Dyrektor PRZEDSZKOLA - PANI  JOANNA GRYMUZA  podkreśla, że bardzo ceni aktywność Rodzicow. Tylko wspólne działania  GRONA PEDAGOGICZNEGO, RODZICOW I DYREKCJI zapewnią wlaściwy proces wychowawczy i edukację naszych NAJMŁODSZYCH.

Efektem tych wspólnych prac jest wiele wdrożonych już usprawnień, napraw sprzętu, drobnych remontów. Braki też są duże, chociażby ( trudno w to uwierzyć), w placówce nie ma bezpośredniego telefonu i internetu.

Dzieci i  pracownicy  czekają na nową salę, ktora zostanie włączona w zasoby przedszkola z chwilą oddania do użytku sali wiejskiej w Różankach.

Dyrektor Pani Joanna Grymuza serdecznie dziękuje  za pomoc Rodzicom, Pracownikom Przedszkola i Przyjaciołom " WESOŁEJ GROMADY". 

 

 

Pogoda