Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

Pasowanie na PRZEDSZKOLAKA

 

Wyjątkowa, wzruszająca uroczystość w naszym  PRZEDSZKOLU!

Wspaniale wystrojone PRZEDSZKOLAKI, ICH RODZICE i  DZIADKOWIE tłumnie przybyli do Wojcieszyc, by wziąć udział w PASOWANIU  NA  PRZEDSZKOLAKA.

51 dzieciaczków z Oddziału  Przedszkolnego w Różankach i 50 z Oddziału w Wojcieszycach - to bohaterowie dzisiejszego święta.

Przybyło wiele gości na czele z WÓJTEM GMINY KŁODAWA PANIĄ ANNĄ MOŁODCIAK i Przewodniczącym Rady Gminy Kłodawa Panem Andrzejem Leganem.

Obecni byli SOŁTYSI Różanek, Wojcieszyc i Zdroiska oraz RADNI z tych miejscowości. Przybył PRZEWODNICZĄCY Rady Parafialnej oraz SZEFOWIE OSP w RÓŻANKACH.

Nie zabrakło przedstawicieli Zespołu Szkół w Różankach, Gminnego Ośrodka Kultury i Pracowników Urzędu Gminy w Kłodawie. 

Dyrektor PRZEDSZKOLA  PANI  JOANNA  GRYMUZA i Przewodnicząca RADY  RODZICÓW Pani  KATARZYNA  STASIAK wraz z GRONEM PEDAGOGICZNYM i PRACOWNIKAMI  NIEPEDAGOGICZNYMI przygotowali uroczystość na najwyższym poziomie.

Bogaty PROGRAM  UROCZYSTOŚCI obejmował:

      *   PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA,

      *   NADANIE IMIENIA PRZEDSZKOLU,

      *   OBCHODY DNIA EDUKACJI NARODOWEJ.

Przedszkolaki zaprezentowały bardzo piękny program artystyczny - były wierszyki, piosenki i tańce.

A najważniejszy punkt programu PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA - dokonany został przez

Wójta Panią Annę Mołodciak i Dyrektor Panią Joannę Grymuzę.

Przedszkolaki złożyły także uroczystą przysięgę, iż będą dobrze się uczyć i bardzo kochać SWOJE  PANIE!

Przy okazji PASOWANIA, naszemu PRZEDSZKOLU zostało nadane IMIĘ:

                      "WESOŁA   GROMADA".

Z okazji przypadającego dzisiaj ŚWIĘTA  KOMISJI  EDUKACJI NARODOWEJ -

DYREKTOR PANI  JOANNA  GRYMUZA złozyła okolicznościowe życzenia

WSZYSTKIM PRACOWNIKOM PRZEDSZKOLA.

Wręczyła DYPLOMY, WYROŻNIENIA, PODZIĘKOWANIA, NAGRODY.

 Bardzo się cieszymy,że doceniony został trud pracy dydaktycznej i wychowawczej DOŚWIADCZONYCH PRACOWNIKÓW NASZEGO PRZEDSZKOLA!  DZIĘKUJEMY  TAKŻE!  

Na zakończenie zaprezentował sztuki magiczne PRAWDZIWY  CZARODZIEJ.

Pani Dyrektor i Pracownikom Przedszkola gratulujemy WSPANIAłEJ  UROCZYSTOŚCI.  Dziękujemy,że mogliśmy w niej uczestniczyć.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogoda