Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

W "nowym" PRZEDSZKOLU

 

...w Różankach odbyło się dzisiaj (9.września 2013 roku) pierwsze  w tym roku szkolnym, w nowej formule, SPOTKANIE  RODZICÓW  dzieci z WÓJTEM  GMINY  Kłodawa -Panią ANNĄ  MOŁODCIAK, Zastępcą Wójta -Panią KAROLINĄ  NICIEJEWSKĄ i  DYREKTOR PRZEDSZKOLA - Panią  JOANNĄ  GRYMUZĄ.

Obecna była cała kadra nauczycielska:

Pani ANNA STASIAK- SPRAWKA,  Pani ELŻBIETA  BANICKA, Pani EWA JURGOWIAK .

Wójt Gminy Kłodawa - Pani Anna Mołodciak przedstawiła oficjalnie nową DYREKTOR  PRZEDSZKOLA - PANIĄ  JOANNĘ  GRYMUZA.  Wyjaśniła, jakie są najbliższe plany Urzędu Gminy, (który jest  ORGANEM  PROWADZĄCYM  przedszkole), w zakresie zabezpieczenia optymalnych warunków pracy placówki.

W roku 2014 zostanie przeprowadzony gruntowny REMONT przedszkola.  Zostanie zwiększona   jego powierzchnia  ( czekamy na  zakończenie  przebudowy świetlicy wiejskiej przy ulicy Niepodległości). 

Obecnie zostały wykonane remonty bieżące: naprawiono toalety i kabiny. Do właściwego porządku doprowadzono plac zabaw - urządzenia otrzymały atesty.

Pani Wójt przywiozła prezenty przedszkolakom: olbrzymi samochód i bardzo praktyczny garnek (do kuchni).

Ważna informacja: w przyszlym roku zostanie zbudowany parking przed przedszkolem oraz droga dojazdowa (boczna Niepodległości) - w ramach PROJEKTU  UNIJNEGO.

Dyrektor Przedszkola - Pani  JOANNA  GRYMUZA  zapoznała RODZICÓW z organizacją zajęć edukacyjnych, w tym dodatkowych. Podkreśliła, że zrobi wszystko, by sprostać oczekiwaniom RODZICÓW  I  DZIECI.

W ramach swojego pensum, Dyrektor Grymuza zapewni dzieciom pomoc pedagogiczno - psychologiczną.

Ogolnie dostępne będą, m.in.  DOKUMENTY:

    - STATUT  PRZEDSZKOLA,

    - ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA  DZIECI,

    - RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA.

W naszym  PRZEDSZKOLU  zapisanych jest 51 dzieci.

Grupa MŁODSZA - 3 i 4 - latki  liczy 25 maluchów; prowadzona jest przez Panie : ANNĘ STASIAK - SPRAWKĘ oraz  ELŻBIETĘ  BANICKĄ.

Grupa STARSZA  -  5 i 6 - latki liczy 26 dzieci ; prowadzona jest przez Panią EWĘ  JURGOWIAK. 

 

 

 

Pogoda