Podstawowe wiadomości o wsi Różanki

Nowa forma funkcjonowania ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH w naszej Gminie

 

Z dniem 31 sierpnia 2013 roku nastąpi przekształcenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach.

Na sesji w dniu 20 lutego 2013 roku Uchwałą nr XXV/199/13 Rada Gminy Kłodawa wyraziła wolę przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Różankach poprzez likwidację oddziałów przedszkolnych w Różankach i Wojcieszycach i utworzenia odrębnej jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Publiczne w Wojcieszycach z oddziałem w Różankach.

Procedura związana z utworzeniem odrębnej jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Publiczne w Wojcieszycach z oddziałem w Różankach, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. z 2004r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.). wymagała podjęcia przez Radę Gminy Kłodawa następujących uchwał:

    - przekształcenia Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Różankach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Różankach,

    - utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Przedszkole Publiczne w Wojcieszycach z oddziałem w Różankach,

    - nadania aktu założycielskiego,

    - nadania Statutu.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Kłodawa.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty.

Siedzibą przedszkola jest:

 1 - budynek przy ulicy Osiedlowej nr 6 w Wojcieszycach,

 2 - wyodrębniona część budynku przy ulicy Dębowej nr 3 w Różankach.

 W diu 5. sierpnia 2013 roku odbył się konkurs na stanowisko DYREKTORA nowej placówki oświatowej w naszej Gminie. Postępowanie konkursowe wygrała PANI  JOANNA  GRYMUZA, dotychczasowa dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 w Gorzowie Wlkp.

 

 

Pani Dyrektor Joanna Grymuza będzie prowadziła zajęcia dydaktyczne w obu oddziałach przedszkolnych. Już 9. września b.r. spotka się z rodzicami  naszych PRZEDSZKOLAKÓW- oddzielnie w Różankach i oddzielnie w Wojcieszycach. Będzie można porozmawiać na wszystkie bieżące tematy "przedszkolne". Pani Dyrektor J. Grymuza zapewnia, że dołoży wszelkich starań, by zarówno dzieci jak i rodzice byli  zadowoleni z pracy nowej placówki. Dbać będzie o wysoki poziom zajęć dydaktycznych i wychowawczych. Szczególną uwagę będzie przywiązywać do bezpieczeństwa swoich podopiecznych.  W OBU ODDZIAŁACH BĘDZIE ZAPEWNIONY KONTAKT  RODZICÓW Z  DYREKTOREM PRZEDSZKOLA.   

Pogoda