Zebrania Wiejskie

Nowy SOŁTYS Różanek

 

Zebranie Wiejskie Wsi Różanki wybrało w poniedziałek, 8. lipca 2013 roku, NOWEGO SOŁTYSA. Jedynym kandydatem do pełnienia tej funkcji był członek naszej Rady Sołeckiej, Prezes WKS "RÓŻA  RÓŻANKI" - KOL.  WIESŁAW  MOTYK, który w głosowaniu tajnym uzyskał zdecydowane poparcie społeczeństwa naszej wsi. Uzupełniony został także skład Rady Sołeckiej. Spośród trzech zgłoszonych kandydatów (P.P. Józefa Biryło, Renata Lassak, Jan Kukla), największą liczbę głosów uzyskała  Pani Renata Lassak - Szefowa Zespołu Wokalnego "Róży  Kwiat". Nowy Sołtys, w krótkiej prezentacji, przedstawił plan pracy do czasu zakończenia swej kadencji. Będzie to kontynuacja tych wszystkich działań, którymi zajmuje się obecna Rada Sołecka oraz Stowarzyszenie " Nasze Różanki".  Nowemu Sołtysowi serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w realizacji zadań dla dobra naszych mieszkańców .Cdn 
 

Pogoda