Zebrania Wiejskie

UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO - 7 maja 2013r.

 

 

Głównym punktem ZEBRANIA WIEJSKIEGO odbytego w Różankach w dniu 7 maja 2013 roku było podjęcie  UCHWAŁY w sprawie zmiany UCHWAŁY  NR 4 z dnia 07.09. 2011 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY NR 1 z dnia 10.05.2010 roku w sprawie przyjęcia PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI RÓŻANKI na lata 2010 - 2018. Urząd Gminy w Kłodawie reprezentowała Inspektor Referatu Inwestycji, Pani Beata Grzegolec, która omówiła zadanie, na które będzie złożony wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych. Pozyskane finanse posłużą na trwałe utwardzenie placu przed Zakładem Komunalnym, Biblioteką, Przedszkolem i dotychczasową świetlicą w Różankach a także na wykonanie nakładki asfaltowej na drodze prowadzącej do tych bardzo ważnych dla naszej wsi placówek. Zgromadzeni mieszkańcy jednogłośnie przyjęli zaproponowany projekt UCHWAŁY, który umożliwi złożenie WNIOSKU o dofinansowanie przedstawionego zadania. Jest to projekt UCHWAŁY NR 1 ZEBRANIA WIEJSKIEGO WSI RÓŻANKI (wieś Różanki i Różanki - Szklarnia) w sprawie : (tekst projektu uchwały jak na wstępie). Oprócz dyskusji na temat opisanego wyżej zadania, mieszkańcy poruszyli trzy niezwykle istotne dla Różanek tematy: 1-podtopienia wsi związane z wieloletnimi zaniedbaniami rowów melioracyjnych (rowy nie były czyszczone od czasów SHR, tzn. ponad 30 lat)  ; 2- katastrofalny stan drogi z Różanek do Wojcieszyc; 3- przesunięcie znaków informujących o terenie zabudowanym(wieś Różanki) na drodze krajowej nr 22.

Pogoda