Z prac Rady Sołeckiej

ZEBRANIE WIEJSKIE - 18.07.2023 Z WIEŻĄ TELEFONII KOMÓRKOWEJ W TLE...

 

             W dniu 04. 07.2023 roku  odbyło się POSIEDZENIE   RADY SOŁECKIEJ    wsi Różanki 

    z udziałem dwojga RADNYCH naszej wsi. 

             Na WNIOSEK  osób  obecnych na posiedzeniu    -  Sołtys wsi  zwołał 

                                    ZEBRANIE  WIEJSKIE,

     które miało miejsce  w dniu 18.07. 2023 roku.

  Porządek Zebrania zawierał bardzo istotne dla naszej miejscowości zagadnienia, stąd bardzo  wysoka frekwencja naszych mieszkańców.

      Główne   zagadnienia:

   * BUDOWA   WIEŻY  TELEFONII  KOMÓRKOWEJ  w centrum  Wsi Różanki,

   * Informacje  o aktualnym  stanie przygotowań do budowy  sklepu DINO,

   * Bieżące  problemy naszych mieszkańców

       oraz propozycje zmian w  funduszu sołeckim Wsi Różanki.

 

       W Zebraniu  Wiejskim  w Różankach uczestniczyli

                     pracownicy REFERATU    INWESTYCJI Urzędu  Gminy w Kłodawie.-

 

     *  Bulwersującą sprawą  dla wszystkich obecnych,  zabierających głos   mieszkańców

     ( z wyjątkiem jednej osoby) 

     było  nieoczekiwane wybudowanie WIEŻY  TELEFONII KOMÓRKOWEJ  TYPU  5 GLTE

w centrum  zabytkowych  Różanek. 

       Z wypowiedzi  tych wynika, że  największym niepokojem naszych mieszkańców

               są 

                      NEGATYWNE   dla ZDROWIA

                                   SKUTKI

PROMIENIOWANIA  ELEKTROMAGNETYCZNEGO   WYTWARZANEGO  PRZEZ   WIEŻĘ  tego  typu.

Napięcie pola magnetycznego wytwarzanego przez tę wieżę  jest wysokie,  rzędu 0,6 - 0,7 volta (porównawczo - napięcie pola magnetycznego wytwarzanego przez wieżę typu 4 GLTE ma wartość  0,3 volta).

   Na wniosek uczestników Zebrania  Pracownik U.G. w Kłodawie przedstawił  wszystkie etapy postępowania administracyjnego związanego z uzyskaniem  pozwolenia na realizację tej inwestycji.

     Podkreślił, iż już w początkowej fazie działań proceduralnych, Wójt Gminy Kłodawa złożyła      SPRZECIW przeciwko  umiejscowieniu tej inwestycji w Różankach. 

     W SPRZECIWIE tym zawarte były konkretne argumenty, dla których WIEŻA TELEFONII komórkowej nie powinna być budowana w tym miejscu.

     Radna Bożena Adamczak została zobowiązana przez  ZEBRANIE  WIEJSKIE 

          do wystąpienia z wnioskiem do Wójta Gminy Kłodawa

o udostępnienie  dokumentów dotyczących całego procesu przygotowawczego

do realizacji kontrowersyjnego  zadania.

      W dniu 20.07.2023 r. Radna Bożena Adamczak  złożyła odpowiedni WNIOSEK

 skierowany do Wójt Gminy Kłodawa w sprawie udostępnienia całej DOKUMENTACJI

związanej z wydaniem pozwolenia na budowę wieży telefonii komórkowej w Różankach.

 * Sołtys  Wsi Różanki poinformował, że procedury związane z rozpoczęciem budowy

                            sklepu DINO w Różankach

zostały ukończone i prawdopodobnie w sierpniu b.r. rozpoczną się prace budowlane.

   Inne zdanie na temat rozpoczęcia prac budowlanych przedstawił jeden z mieszkańców naszej wsi, który stwierdził, że termin rozpoczęcia prac będzie póżniejszy. A informację tę posiada od przedstawiciela sieci DINO.

    Uczestnicy Zebrania dowiedzieli się też, że w dniu 18.07 b.r. zostały pobrane próbki gleby z gruntu, gdzie ma być budowany sklep.

* Sołtys Wsi Różanki poprosił uczestników Zebrania o zgodę na przesunięcia w FUNDUSZU  SOŁECKIM: ze środków przeznaczonych na wiejskie  prace komunalne -  na  organizację uroczystości sołeckich  w II półroczu 2023 roku.  Zebranie Wiejskie wyraziło zgodę.

  Mieszkańcy Różanek zgłosili następujące problemy:

#  potrzebę oczyszczenia i naprawę niektórych urządzeń  na placu zabaw przy remizie strażackiej,

#  oczyszczenia rabaty kwiatowej przy ulicy Niepodległości,

#  oświetlenia na ulicy Dębowej,

 # potrzeby wybudowania odcinków  chodników  przy niektórych ulicach,

 #   wyschnięcia i uzupełnienia   wody w stawku na Osiedlu Parkowym.

 Po zakończeniu Zebrania Wiejskiego  w Różankach, kilkoro jego uczestników:

     Pracownik Referatu Inwestycji Urzędu Gminy w Kłodawie, Sołtys Wsi Różanki, czworo naszych Mieszkańców  i Radna Bożena Adamczak

    pojechało obejrzeć te  miejsca, w których  nasi  Mieszkańcy wskazali problemy.

  Zasadnym okazał się wniosek pierwszy i  drugi , stąd  natychmiastowa reakcja Urzędu Gminy w Kłodawie w dniu 19.07. br.  Rabata została wypielona a plac zabaw oczyszczony, urządzenia i płotek naprawione, suche gałęzie wycięte.

   Pracownik Urzędu Gminy w  Kłodawie - po wizji lokalnej , którą przeprowadził wraz ze specjalistą od oświetlenia w naszej Gminie, stwierdził, że oświetlenie na ulicy Dębowej działa prawidłowo.

   Również inne uwagi dotyczące tej ulicy są bezzasadne.

  W sprawie czwartej  ( budowa chodników i spowalniaczy ruchu) Radna Bożena Adamczak złoży ponowne wnioski  o ich realizację do Wójta Gminy Kłodawa.

   Stawek na Os. Parkowym nie ma wody, gdyż ze względu na suszę , zasilające go rowy melioracyjne  są suche.

                                                                                            Bożena Adamczak

 

  

 

 

Pogoda