Z prac Rady Sołeckiej

WIOSENNE NOWINKI W RÓŻANKACH - 2021

 

 Zrealizowano  na razie  niewielkie   zadania,  ale cieszą Mieszkańców Różanek  , gdyż są  bardzo potrzebne. 

   1.   Na skrzyżowaniu  ulic  Lipowej i Kasztanowej  pojawiły się:

             TABLICA   OGŁOSZEŃ  

        i     GAZON   Z KWIATAMI

    

 

  

 

2.SŁUPKI   OSTRZEGAWCZE   PRZY  ROWIE  MELIORACYJNYM 

         ( znajdującym się   pomiędzy ulicą Szkolną a Dębową)

 

 

 

 

3. Wykoszono  pobocza  i rów melioracyjny przy ulicy Lipowej,

    na placu zabaw przy Remizie Strażackiej  ( ul. Niepodległości),

    wokół ronda przy K 22,

  na placu zabaw przy świetlicy wiejskiej ( ul. Niepodległości).

 

 

 

 W bieżącym  roku czkają nas inwestycje dużo większe:

* budowa   PLACU   ZABAW   I    SIŁOWNI   ZEWNĘTRZNEJ   przy boisku sportowym,  

* budowa  CHODNIKÓW   przy ulicach : LIPOWEJ  i NIEPODLEGŁOŚCI,

* remont ulicy NIEPODLEGŁOŚCI - bocznej łączącej Niepodległości gł. z drogą K - 22,

* budowa CHODNIKA łączącego  Osiedle  Parkowe z  Przedszkolem i Szkołą Podstawową

                                                                                                                                                                                  B.A.

 

 

Pogoda