Z prac Rady Sołeckiej

MAJOWE SPRZĄTANIE RÓŻANEK

 

Niezbyt wielu nas było na dzisiejszym "CZYNIE"!  Ale Ci, którzy przyszli - sprzątali z wielkim zapałem i radością. Wyzbieraliśmy śmieci na ulicach: 

                       NIEPODLEGŁOŚCI, OGRODOWEJ, GORZOWSKIEJ I CMENTARZU ( także w części przedwojennej).

Po SPRZĄTANIU spotkaliśmy się w świetlicy wiejskiej - a tutaj niespodzianka! 

                                                   GOFRY przygotowane przez sołtys - Panią Agatę Jackowską!

W  WIELKIM SPRZĄTANIU  RÓŻANEK UCZESTNICZYLI:

Pani Mariola  Jahołkowska i  dwoje dzieci  ze świetlicy wiejskiej: Paulinka i Filipek,

Pani Wojciechowska z synem Piotrusiem ( ul. Dębowa),

Troje różankowskich Radnych i Sołtys.

Cieszymy się, że zrobiliśmy dużo chociaż było nas mało.

 

 

 

 

 

 

Pogoda