Z prac Rady Sołeckiej

CZYN MAJOWY - 2018

 

  Sołtys  i  Rada   Sołecka wsi Różanki serdecznie zapraszają  PAŃSTWA  MIESZKAŃCÓW   RÓŻANEK  

do  licznego  i  aktywnego  udziału  w  czynie  na  rzecz podniesienia  estetyki  naszej wsi.

   Będziemy  zbierać  śmieci  na ulicach OGRODOWEJ,  NIEPODLEGŁOŚCI  a także   GORZOWSKIEJ  ( tymi ulicami  przejdzie PROCESJA  BOŻEGO  CIAŁA).

    TERMIN naszych prac:  najbliższy   PIĄTEK, tj. 18.05.2018 r.

  Wspólną  pracą na rzecz  NASZEJ  MIEJSCOWOŚCI   nie tylko JĄ  upiększamy! 

Pokazujemy   dzieciom i młodzieży jak bardzo nam zależy, by wszystkim nam żyło się w Różankach dobrze, zdrowo i estetycznie.  

   DZIĘKUJEMY  PAŃSTWU   ZA  PRZYJĘCIE  NASZEGO   ZAPROSZENIA!

DO  ZOBACZENIA  W  PIĄTEK PRZY  ŚWIETLICY  WIEJSKIEJ  O GODZ. 17 - TEJ.

 

 

 

 

Pogoda