Z prac Rady Sołeckiej

Przygotowania do udrożnienia ROWÓW...

 Pod przewodnictwem  Pana Jerzego Jesisa - Kierownika Referatu Inwestycji,

w  miniony czwartek, tzn. 13. listopada2013 roku, w Urzędzie Gminy w Kłodawie, odbyło się bardzo ważne dla naszej WSI spotkanie.

UDROŻNIENIE ROWÓW MELIORACYJNYCH W  RÓŻĄNKACH

- to temat tego spotkania, w którym uczestniczyli także:

WYKONAWCA ROBÓT

i Bożena Adamczak z ramienia Rady Sołeckiej

Uzgodnienia dotyczyły:

      * zakresu robót,

      * terminu wykonywanych prac,

      * kosztów.

Uwaga!

OSIĄGNIĘTO  POROZUMIENIE!

Było to możliwe dzięki przychylności i pomocy :

      * WOJTA  GMINY KŁODAWA,

      * NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA KŁODAWA,

      * KIEROWNIKA REFERATU INWESTYCJI U. G. KŁODAWA,

      * SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ WSI RÓŻANKI,

      * STOWARZYSZENIA " NASZE RÓŻANKI".

  CDN

 

    

 

Pogoda