Z prac Rady Sołeckiej

Interpelacje - pażdziernik 2013r.

 

Na ostatnim posiedzeniu naszej Rady Sołeckiej (8.10.2013 r.) ustalono, że zwrócimy się do Wójta Gminy Kłodawa w kilku istotnych dla nas sprawach.

1.Prosimy o zainstalowanie luster przy dwóch niebezpiecznych skrzyżowaniach:

   - przy wjeździe na ulicę Lipową z ulicy Szkolnej,

   - koło kapliczki od strony ulicy Wiśniowej.

2.Należy podać  nazwą ulicy Szkolnej przy wjeżdzie na nią z ulicy Lipowej.

3.Wnioskujemy o zainstalowanie oświetlenia na ulicy Wiśniowej. Odcinek od Kapliczki do posesji Państwa Jahołkowskich (ok. 200m) nie posiada lampy.

4.Prosimy o pisemne uzasadnienie konieczności zasypania zbiornika przeciwpożarowego przy naszej remizie strażackiej.

W innych, ważnych dla naszych MIESZKAŃCÓW sprawach, P. Bożena Adamczak złożyła interpelacje podczas XXXII Sesji Rady Gminy Kłodawa, która odbyła się 9 października 2013 roku.

W trakcie konsultacji (15.10.2013r.) dotyczących nowych, planowanych w roku 2014, połączeń autobusowych na terenie Gminy Kłodawa,  mieszkańcy Różanek zgłosili następujące problemy:

1. Na ulicy Niepodległości przy dwóch posesjach są uszkodzone lampy. Podobna sytuacja występuje na Osiedlu Parkowym.

2.Wiata dla podróżnych na przystanku autobusowym przy  ulicy Niepodległości ma wybitą szybę. Podróżni proszą o zabezpieczenie powstałego otworu płytą.

3. Dojeżdżający proszą o zlikwidowanie przystanku autobusowego przy Silwanie, ponieważ nikt  tutaj nie wsiada ani nie wysiada.

4. Autobus, który powinien przyjeżdżać do Różanek o godz. 4.55 jest zawsze spóżniony (5 - 10 min). Podróżni

przesiadający się mają problemy, ponieważ nie mogą zdażyć na następny autobus.

Autobus, który powinien przyjechać do Różanek o godz. 12.45 jest również zawsze spóżniony.

5. DOJEŻDŻAJĄCY STWIERDZAJĄ,  ŻE ZAPLANOWANE  NA  ROK  2014 NOWE  POŁĄCZENIA  AUTOBUSOWE ODPOWIADAJĄ ICH POTRZEBOM.

    Brakuje jedynie jednego kursu w soboty  o godz. 6.35 z Gorzowa. Pracujący na nocnej zmianie nie będą mogli wrócić do domu.   

W najbliższym czasie zostanie rozpisany konkurs na przewożnika w roku 2014, z obecnym porozumienie obowiązuje tylko do końca roku bieżącego. 

 

 

Pogoda