Artykuły dotyczące samorządu wsi Różanki

ZEBRANIE WIEJSKIE - w nowej kadencji Różanki 2024

 

Pierwsze w nowej kadencji  ZEBRANIE  WIEJSKIE  Sołectwa Różanki

                        odbyło się wczoraj,  t.j. 04.07.2024 roku.

Na ZEBRANIE   zaprosił   i  poprowadził je 

                                 Pan Dariusz  GERA - nowo wybrany  SOŁTYS Różanek.

         Gościem  Zebrania był  Pan  Grzegorz Zapytowski - kierownik   Referatu Planowania i  Inwestycji  Urzędu Gminy w Kłodawie.

      Wśród przybyłych 34  Mieszkańców Różanek dużą grupę stanowili : 

   SENIORZY - 20 osób,  młodzież- 4 osoby, przedstawiciele rady sołeckiej - 6 osób, 

       Radne Gminy Kłodawa - 2,  przedstawiciele  inwestora ( hale magazynowe) -  2 osoby.

Główne punkty porządku  obrad:

1.  Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Wsi Różanki.

2. Budowa  hal magazynowych w Różankach.

3. Sprawy bieżące.

    W dyskusji nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego głos zabrali m.in. P.P :

G.  Zapytowski,   P.Lawer,   M. Stróżewska,  B.Adamczak

                Wszyscy chętni do złożenia swoich wniosków do w.w. Planu

                                  winni to zrobić do dnia 05.07.2024 roku.

     Informację  dotyczącą  projektowanej  inwestycji w Różankach  t.j.  HAL  MAGAZYNOWYCH przedstawił  ich wnioskodawca- właściciel  p. Dariusz Mazowiecki.

      Zebrani Mieszkańcy Różanek uznali  informację za wystarczającą i  pozytywnie ocenili projekt budowy hal magazynowych w Różankach.

   W sprawach bieżących  mieszkańcy zgłosili następujące wnioski i problemy:

*  uciążliwe, wieloletnie składowisko odpadów  na terenie posesji przy ulicy Niepodległości,

*  problemy z  ponownym  montażem  spowalniacza ruchu na ulicy Niepodległości,

*  skargi mieszkańców ulicy Sportowej na uciążliwy  hałas do póżnych godzin wieczornych na położonym obok boisku sportowym,

*   bardziej racjonalne  projektowanie i  korzystanie z funduszu  sołeckiego,

* brak systematycznego  czyszczenia stawu p.pożarowego przy ulicy Niepodległości,

* przygotowanie nowego regulaminu pracy Klubu S,

* czy zbudowany będzie chodnik  przy ulicy Lipowej  w części gminnej,

* czy będzie przystanek autobusowy przy nowo budowanym  pawilonie handlowym.

Treść  zapytań, wniosków i problemów przedstawiona zostanie Urzędowi Wójta w Kłodawie protokolarnie a także w postaci interpelacji  radnych.

Zapytania, problemy , wnioski zgłaszali:

P.P. :         Daniel Nowak,  Stanisław Nowak,  Teresa Szugzdzinis,  Antoni  Niedzwiecki,   Anna Marciniak,  Bożena Adamczak, Dorota Marciniak,   Barbara Lisowska, Agata Jackowska, Krystyna Stasiak, P.Maślak,    Paweł Lawer.

                                                                                                       Bożena Adamczak